ปล่อยเพื่อนเรา Free political prisoners, Free Thailand

มีผู้สนับสนุน 0 คน ขออีกให้ถึง 200 คน!


เนื่องจากได้มีการชุมนุมเพื่อเรียกร้องประชาธิปไตย ในประเทศไทย โดยเริ่มตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2563 และได้มีการพูดถึงอย่างกว้างขวางมากขึ้นเรื่อยๆ จนกระทั่ง ในเดือนตุลาคม 2563 นี้ ทางรัฐบาลได้มีการใช้ความรุนแรงกับผู้ชุมนุม ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเยาวชนและชุมนุมอย่างสันติวิธี ไม่มีอาวุธใดๆ โดยได้ใช้รถฉีดน้ำแรงดันสูงและผสมน้ำด้วยสารเคมีที่ระบุไม่ได้ว่าเป็นสารประเภทใด ซึ่งทำให้ผู้ชุมนุมได้รับบาดเจ็บ

ต่อเนื่องกันมานั้น ได้มีการจับกุมแกนนำผู้ชุมนุมมาโดยตลอด ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ควรเกิดขึ้น เนื่องจากไม่ควรมีผู้ใดที่เรียกร้องประชาธิปไตยและความเท่าเทียมอย่างสันติควรต้องถูกจองจำและดำเนินคดีเช่นนี้ ทุกคนควรต้องมีสิทธิและเสรีภาพในพูดและการแสดงออกอย่างสันติ ซึ่งเป็นสิทธิ์ขั้นพื้นฐานของมนุษย์

ดังนั้น เราจึงขอเรียกร้องให้ปล่อยผู้ต้องคดีทางการเมืองจากการชุมนุม ซึ่งได้แก่

1. นางสาว ปนัสยา สิทธิจิรวัฒนกุล, รุ้ง

2. พริษฐ์ ชิวารักษ์, เพนกวิ้น

3. อานนท์ นำภา, ทนายอานนท์

4. เอกชัย หงส์กังวาน

5. สมยศ พฤกษาเกษมสุข

6. สุรนาถ แป้นประเสริฐ, ตัน

7. วสันต์ กล่ำถาวร

8. สิรภพ พุ่มพึ่งพุทธ, ขนุน

9. ณวรรษ เลี้ยงวัฒนา

10. ณัฐชนน พยัฆพันธ์

11. ภาณุพงศ์ จาดนอก, ไมค์ ระยอง

12. ว่าที่ร้อยตรี ฉัตรชัย แก้วคำปอด

13. สุรนาถ แป้นประเสริฐ

14. สนธยา (ไม่เปิดเผยนามสกุล) 

และให้ยกเลิกการตั้งข้อกล่าวหาแก่แกนนำทั้งหมด เพื่อเป็นการเคารพ คุ้มครอง สิทธิเสรีภาพในการแสดงออกและการชุมนุมโดยสงบ             

Democracy in Thailand.

      During the last few years there has been a quiet and uneasy voice of concern amongst many Thai people over the direction that their monarchy and political leaders have been steering their country. For many generations, the voices of ordinary Thai citizens have been ignored, which inevitably has lead in 2020 to an uprising amongst a new and confident choir of young political thinkers requesting greater political and constitutional reform within Thailand. This has never been so important as during this current year where many have dared to speak up publicly and question the role of the current monarchy, its links to many of those that have been arrested and those that have disappeared. These issues have rightfully gained the international attention they deserve and bring to the fore mind of many in mature democracies the importance and right to fair and free speech.

      In October 2020, the government authorities dissolved the youth-led demonstration with a heavy-handed crackdown and in many incidents, taking a violent and inhumane approach against peaceful protesters. This heavy-handed crack down and unlawful internment of many people continues to this day despite the protests being conducted in a peaceful and lawful manner despite repeated calls for their release. The authorities systematically use high-pressure water cannon and chemical irritant water with unknown and unidentified chemicals.

      Consequently, many protesters have been badly injured and arrested, and many continue to suffer the effects of these unlawful approaches to control free political expression. To this day there comes considerable risk when one attempts to question the current and unhealthy symbiotic relationship between the current political leaders and the King of Thailand. The new voice of Thailand endeavors to have their rights and freedom of speech expressed within a new politically fair system that represents all Thai citizens. This is a basic right that is sought for and is hoped will one day be achieved.

Therefore, we would like to request the releasing of these political offenses as following;

1.  Panassaya Sitthijirawatnakul, Rung

2.  Parit Chiwaruk, Penquinn

3.  Arnon Numpha, Thainai Arnon     

4.  Akachai Hongkangwan, Akachai

5.  Somyot Pruksakasemsuk

6.  Suranat Panprasert, Tun

7.  Wasun Glumthaworn

8.  Siraphop Phumpoungput, Kanhun

9.  Nawut Leangwattana

10. Natchanon Phayakphun

11. Phanupong Jadnork, Mike Rayong

12. Acting Sub Lt. Patiwat Saraiyam

13. Suranart Panprasert

14. Sonthaya

We would like all the above accused freed from their unlawful detention and to seek the protection for the right to freedom of speech and peaceful demonstration.