Petition Closed

Address Transphobic Human Rights abuses

This petition had 703 supporters


The transgender* human rights record for Turkey is only second to Brazil. In the past 12 months 4 trans woman (travesti) in Istanbul have been brutally murdered. The last murder was less then a week ago and the victim (name yet to be released) passed away in hospital on the same day as a protest rally protesting the eviction of 20 trans woman from their group houses in the Mis area of Istanbul Turkey.

Currently Turkey is a signatory to the UN however has been refused EU status due to poor human rights record. We would like to shine a spotlight on Turkey's poor human rights record not only for trans people but the wider GLBTI communities.

The Taksim Police in particularly have been instrumental in keeping this poor human rights record at an all time low and should be made accountable on the world stage.

please sign and share far and wide...

http://www.gaystarnews.com/article/20-trans-women-arrested-istanbul080313

http://www.gaystarnews.com/article/trans-woman-dies-istanbul-amidst-police-altercations100313
_____________________________________________________________________

We would like to also target and encourage the EU Zone and the UN organisation to increase pressure on turkey to act now on these terrible human rights abuses. Its unacceptible that in 2013 these things continue to occur.

Türkiye için transseksüel * insan hakları sicilini brezilya sadece ikinci.Geçtiğimiz 12 ay içinde İstanbul'da 4 trans kadın (travesti) canice öldürülmüş olarak oylandı.Son cinayet bir hafta önce ve sonra diye ve kurban (henüz piyasaya adı) İstanbul Türkiye Mis alandaki grup evlerinden 20 trans kadın tahliye protesto eden bir protesto mitingi aynı gün hastanede vefat etti.

Şu anda Türkiye'nin ancak kötü insan hakları sicili yüzünden AB stais reddedildi BM imzalamıştır. Biz trans insanlar ama geniş GLBTI topluluklar için sadece Türkiye'nin en kötü insan hakları siciline bir plana çıkarmanızı istiyorum.

Yılında Taksim Polis özellikle bir bütün zamanların en düşük seviyesinde bu kötü insan hakları sicili tutmak vesile olmuştur ve dünya sahnesinde hesap yapılmalıdır.

Biz de hedef ve AB Bölgesi ve bu korkunç insan hakları ihlalleri üzerine hemen harekete türkiye üzerindeki baskıyı artırmak için BM organizasyonu teşvik etmek istiyoruz. Onun kabul edilebilir olmayan 2013 yılında bu şeyler gerçekleşmeye devam ettiğini.

imzalamak ve çok geniş ve paylaşın lütfenToday: Wipe Out Transphobia is counting on you

Wipe Out Transphobia needs your help with “The Turkish Government, The UNHCR and Taksim Police: Address Transphobic Human Rights abuses”. Join Wipe Out Transphobia and 702 supporters today.