Kampanya Kapatıldı

SAVE THE MEDITERRANEAN INSTITUTES / İSVEÇ ARAŞTIRMA ENSTİTÜLERİ KAPANMASIN

Bu kampanya 363 destekçiye ulaştı


Dear government,

The signers of this petition strongly disagree with the suggestion in this year’s budget bill to cut funding for the Swedish Institutes in the Mediterranean, and in the coming years completely abandon the financial support. This decision reflects a lack of investigation on the government’s part, and this decision can have devastating effects.

The Institutes provide an invaluable contribution to research, education and cultural exchange, all happening on a minute budget. They promote cross-disciplinary cooperation, mobility, internationalization, and the application of funds and excellence. The Institutes also contribute to the overall quality of many university disciplines in Sweden. They, moreover, function as a place for intercultural meetings, national centers and fora for courses, conferences, seminars and provide excellent resources for both small and large educational establishments. The institutes have a strong brand and are internationally known and respected research centres. To cut their funding would be a grave mistake.

 

İsveç Hükümeti’ne,

Bu dilekçeyi imzalayanlar, Akdeniz Ülkeleri’ndeki İsveç Araştırma Enstitüleri’nin (İstanbul, Atina ve Roma) bütçelerinin kesintiye uğraması ve sonraki yıllarda da tamamen kesilmesi kararını içeren bütçe teklifine şiddetle karşıdır. Bu karar, bütçe teklifinin, hiçbir inceleme yapılmadan sunulduğuna işaret etmektedir ve onarılamayacak sonuçlar yaratacaktır.

Enstitüler, karşılıklı araştırma, eğitim ve kültür alışverişine, sözü bile edilemeyecek kadar küçük bütçelerle, katkı sağlamaktadır. Disiplinler arası işbirliği, hareketlilik, uluslararasılaşma, fon ortaklığı ve uzman desteği bu enstitülerin olumlu katkılarından sadece birkaçıdır. Enstitüler ayrıca İsveç’teki pek çok üniversite disiplinlerinin genel kalitesine de katkıda bulunmakta, kültürler arası buluşma alanı, ulusal merkezler, kurslar, konferanslar ve seminerler için bir forum oluşturmaktır. Söz konusu enstitüler büyük ve küçük boyutlu eğitim kurumları için mükemmel kaynaklar sağlamaktadır. Bu enstitüler uluslararası camiada tanınan ve saygı gören araştırma merkezleri olarak güçlü birer markadırlar. Fonlarının kesilmesi sonuçları çok ağır bir hata olacaktır.  Bugün Swedish Research Institute imzanı bekliyor!

Swedish Research Institute in Istanbul bu imza kampanyası için senin desteğini bekliyor: «The Swedish Government: SAVE THE MEDITERRANEAN INSTITUTES / İSVEÇ ARAŞTIRMA ENSTİTÜLERİ KAPANMASIN». Swedish Research Institute ve imza atan diğer 362 kişiye katıl.