Withdraw Nobel Prize for Literature from Peter Handke

0 have signed. Let’s get to 1,500!


The Nobel Prize for Literature has earned its prestige in the world by awarding writers who have served humanity with their high-level literary works, fulfilling the will of its founder that the recipient of the award has demonstrated a strong ideal.

We are the signatories to this statement see that; giving this year's Nobel Prize for Literature to Austrian writer Peter Handke putting the award in stark contrast against the will of its founder. It is an enormous violation which causes degrade to the prize.

The writer Peter Handke visited former Serbian President Slobodan Milošević at his prison in The Hague in 2004. He also gave a speech at his funeral in 2006. Milošević was convicted as a war criminal on charges of genocide and crimes against humanity by the UN.

The writer also denies Srebrenica massacre where thousands of civilians have been killed, the massacre is admitted by the whole world.

In addition to all of that, the author has published works that contain justifications for the Serb warlords ‘crimes which were convicted by the UN as war criminals in the former Yugoslavia.

As writers and readers who see the literature a way to spread and promote the human values, we consider this award  a fall in  Nobel Prize history, which is intentionally or unintentionally promoting to a writer who has shown anti-peace and justice values and supported civic criminals, all the above contradicts the spirit of literature which always support the vulnerable and marginalized and seeks to promote the values of peace.

We ask the Swedish Academy to correct its mistake and withdraw the prize to save its human and literary status among readers.

------

Swedish copy 

Nobelpriset för litteratur bryter mot värderingarna för fred och rättvisa Nobelpriset för litteratur har förtjänat sin prestige i världen genom att tilldela författare som har tjänat mänskligheten med sina högteknologiska litterära verk och uppfyllt dess grundares vilja att mottagaren av utmärkelsen har visat ett starkt ideal.

Vi, undertecknarna av detta uttalande, väckte känslor av ilska och sorg för nyheten om utdelningen av årets Nobelpris för litteratur till den österrikiska författaren Peter Handke, eftersom vi ser att det sätter utmärkelsen i skarp kontrast till grundarens vilja till punkten av total kränkning och utsätter den för att förnedra den.

Författaren Peter Handke besökte den före detta serbiska presidenten Slobodan Milosevic i sitt fängelse i Haag 2004 och deltog också i ett tal vid hans begravning 2006, som dömdes av FN: s krigsförbrytare på anklagelser om folkmord och brott mot mänskligheten.

Författaren förnekar också massakern i Srebrenica, som erkänns av världen som en helhet och som dödade tusentals obeväpnade civila, förutom alla dessa författare publicerade verk som kritiker såg som en motivering för brottet mot serbiska krigsherrar som dömts av FN: s krigsförbrytare i före detta Jugoslavien.

Som författare och läsare som ser litteratur som ett sätt att sprida och främja gemensamma mänskliga värderingar, anser vi att dessa bidrag faller under utmärkelsen, vilket medvetet eller oavsiktligt är involverat i främjandet av en författare som har visat anti-fred och rättvisa värderingar och stött medborgarbrottslingar, vilket motsätter andan i fin litteratur som alltid är partisk.

Vi uppmanar Svenska Akademin att korrigera sitt misstag och dra tillbaka priset för att upprätthålla sin höga mänskliga och moraliska ställning bland litterära läsare.

-------

ٍSpanish Copy 

El Premio Nobel de Literatura ha ganado su prestigio en el mundo por premiar escritores que han servido la humanidad con sus altos niveles de obras literarias, cumpliendo de esta forma con la voluntad de su fundador que indica que el destinatario del premio haya demostrado un idealismo constante y fijo.

Somos los signatarios de esta declaración,que nos ha causo pena la noticia de la entrega del Premio Nobel de Literatura de este año al escritor austríaco Peter Handke, colocando el premio en marcado contraste con la voluntad de su fundador hasta el punto de la violación total y la degradación al premio.

El escritor Peter Handke visitó el ex presidente Slobodan Milosevic en su prisión en La Haya en el 2004. Él también dio un discurso en su funeral en 2006. Milosevic fue condenado como criminal de guerra por cargos de genocidio y crímenes contra la humanidad por la ONU.

El escritor también niega la masacre de Srebrenica donde miles de civiles han sido asesinados, la masacre es admitida por el mundo entero.

Además de todo eso, el autor ha publicado obras que, desde el punto de vista de algunos críticos, contienen justificaciones para los crímenes de de la guerra serbios que fueron condenados por la ONU como criminales de guerra en la ex Yugoslavia.

Como escritores y lectores que ven la literatura como una forma de difundir y promover los valores humanos, consideramos que este premio es una caída en la historia del Premio Nobel, que se esta involucrando intencionalmente o no en la promoción de un escritor que ha mostrado valores contra la paz y la justicia, y ha apoyado a los criminales condenados, el echo que contradice el espíritu refinado de la literatura que siempre apoya a los vulnerables y marginados, y busca promover los valores de la paz.

Pedimos a la Academia Sueca que corrija su error y retire el premio para salvar su imaginan y preservar su alta posición humana y literaria entre los lectores.

----

Arabic Copy 

حازت جائزة نوبل للآداب مكانتها الرفيعة في العالم من خلال منحها لكتاب قدموا خدمات للإنسانية بأعمالهم الأدبية الرفيعة المستوى محققين وصية مؤسسها بأن يكون الحاصل على الجائزة قد أظهر مثالية قوية.

نحن الموقعين على هذا البيان؛ أثار مشاعر الغضب والأسى لدينا خبر منح جائزة نوبل للآداب لهذا العام للكاتب النمساوي بيتر هاندكة؛ لأننا نرى ذلك يضع الجائزة في تناقض صارخ مع وصية مؤسسها إلى درجة الإنتهاك التام، ويعرضها للحط من شأنها.

ذلك أن الكاتب بيتر هانكة زار الرئيس الصربي السابق سلوفودان ميلوسوفيتش في سجنه في لاهاي عام 2004، وحضر أيضا خطيبا في جنازته عام 2006، وهو الذي أدانته محكمة مجرمي الحرب في الأمم المتحدة بتهم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية. كما ينكر الكاتب مذبحة سيربرينتسا التي يعترف العالم أجمع بوقوعها والتي ذهب ضحيتها آلاف المدنيين العزل؛ إضافة لكل هذا للكاتب أعمالا منشورة رأى فيها نقاد كثر تبرير لجرائم قادة الحرب الصرب الذين أدانتهم المحكمة الأممية لمجرمي الحرب في يوغسلافيا السابقة.

نحن ككتاب وقراء ممن ينظرون للأدب على أنه وسيلة لنشر وتعزيز القيم الإنسانية المشتركة؛ نعتبر هذا المنح سقطة في مسار الجائزة، التي تتورط عن قصد أو غير قصد في ترويج كاتب أظهر قيما مضادة للسلام والعدالة وأيد المجرمين المدانيين وهو ما يناقض روح الأدب الرفيع الذي ينحاز دوما للمستضعفين والمهمشين ويسعى لتعزيز قيم السلام بين الناس؛ نطالب الأكاديمية السويدية بتصحيح خطئها وسحب الجائزة للحفاظ على مكانتها السامية إنسانيا وأدبيا بين قراء الأدب.