The Rajapaksas and the Regime must resign themselves.

The Rajapaksas and the Regime must resign themselves.

34 have signed. Let’s get to 50!
Started

Why this petition matters

Started by Save Sri Lanka

රාජපක්ෂ පවුල ශ්‍රී ලංකාවට ඇදහිය නොහැකි, පිළිගත නොහැකි හානියක් කරමින් සිටී. දූෂිත ආකාරයෙන් දේශපාලනය කරමින් ඔවුන් ඉතා දීර්ඝ කාලයක් බලයේ සිටිති.

“ආගමික අන්තවාදය” තුරන් කිරීම සඳහා, ඔවුන් 2015 දී ජනතාව ප්‍රතික්ෂේප කිරීමෙන් පසු නැවත බලයට පැමිණියහ. ඔවුන් පැමිණියේ පොරොන්දු රාශියක් සමඟිනි. නමුත් ඒවා පොරොන්දු ලෙසම පවතී. රට සංවර්ධනය කරනවා වෙනුවට කරන්නේ තමන්ගේ මුදල් පසුම්බිය පුරවා ගැනීමයි. ඒ ආත්මාර්ථකාමී පවුල, මිලියන 21ක් වූ මහ ජනතාව ගැන හිතනවා වෙනුවට තමන්ගේ පවුල ගැන විතරක් සිතති.


දැන් මිනිසුන්ගේ දෑස් විවර වී ඇති අතර, අපි ඔවුන්ව ප්‍රතික්ෂේප කරමින් සිටින අතර, අපි තවදුරටත් අපේ රටට නායකත්වය දීමට කිසිඳු "රාජපක්ෂ" කෙනෙක්ට ඉඩ නොතබන්නෙමු.

අපි රාජපක්ෂලාගෙන් සහ රෙජීමයෙන් ඉල්ලා සිටින්නේ ජනතාව උමතු වී ඔබේ පාලනය පහ කිරීමට පෙර ඉල්ලා අස්වන ලෙසයි.

එමෙන්ම ‘‘225’’ක් වූ නූගත් මන්ත‍්‍රීවරුනුත් ඔවුන් ගේ දැක්ම වෙනස් නොකරන්නේ නම් ඉල්ලා අස්වීම රටට යහපතක් වනු ඇත.

මෙය සියලු රාජපක්ෂවරුන් සහ පවුලේ සැමගෙන් කෙරෙන සාධාරණ ඉල්ලීමකි. මෙම සාමකාමී විරෝධතා දරුණු වී මිනිසුන් පිස්සු වැටුනහොත් මෙය භයානක අතකට ගමන් කරනු ඇත.


ඔබේ පවුලට මිලියන 21ක පොදු ජනතාවගේ බලය සමඟ සටන් කළ නොහැක.

ඔබට ස්තුතියි.

 

ராஜபக்ச குடும்பம் இலங்கை மக்களுக்கு நம்பமுடியாத, ஏற்றுக்கொள்ள முடியாத சேதத்தை செய்தது/செய்தது. ஊழல் அரசியலால், அவர்கள் நீண்ட காலம் ஆட்சியில் உள்ளனர்.
''மத தீவிரவாதத்தை'' ஒழிப்பதற்காக, 2015ல் மக்கள் நிராகரித்த பின் மீண்டும் ஆட்சிக்கு வந்தனர். ஏராளமான வாக்குறுதிகளுடன் வந்தனர். ஆனால் அவை வாக்குறுதிகளாகவே இருக்கின்றன. நாட்டை அபிவிருத்தி செய்வதற்கு பதிலாக, அவர்கள் தங்கள் பணப்பையை முழுவதுமாக உருவாக்குகிறார்கள். 21 மில்லியன் மக்களுக்காக சிந்திக்காமல், அந்த சுயநலக் குடும்பம் தங்கள் குடும்பத்திற்காக மட்டுமே சிந்திக்கிறது.
இப்போது மக்களின் கண்கள் விரிந்துள்ளன, நாங்கள் அவர்களை நிராகரித்து வருகிறோம், இனி நம் நாட்டை வழிநடத்தும் எந்த ராஜபக்ஷவும் இல்லை.
மக்கள் வெறிகொண்டு உங்கள் ஆட்சியை கலைப்பதற்கு முன் ராஜபாஷாவையும் ஆட்சியையும் ராஜினாமா செய்யுமாறு கேட்டுக்கொள்கிறோம்.
மேலும், அந்த ''225'' படிக்காத எம்.பி.க்களும் தாங்களாகவே ராஜினாமா செய்கிறார்கள். அவர்கள் நம் நாட்டுக்கு ஒன்றும் செய்யவில்லை.

அனைத்து இராஜபக்ஷக்களுக்கும் குடும்பத்தாருக்கும் இது ஒரு நியாயமான வேண்டுகோள். விஷயங்கள் கையை மீறி, மக்கள் பைத்தியம் பிடித்தால், இது ஆபத்தான வழியில் செல்லும்.
21 மில்லியன் பொது மக்களின் அதிகாரத்துடன் உங்கள் குடும்பம் போராட முடியாது.

நன்றி.

 

The Rajapaksa family did/doing unbelievable, unacceptable damage to Sri Lanka snd its people. with the corrupt politics, they've been in power for too long. 
For the sake of Eliminating ''Religious extremism'', they came to the power again after People Reject them in 2015. They came with lots of promises. But they remain as promises. Instead of developing the country, they are making their own wallets full. Instead of thinking for 21 Million people, that selfish family is thinking only for their own family.
And now people's eyes are wide open, and we are rejecting them and we no-longer any ''Rajapaksha'' for leading our country.
We are Requesting to the Rajapashas and the Regime resigns yourselves before People get mad and Dismiss your regime.
Also, those ''225'' uneducated MPs also resign themselves. They did nothing to our Country.

This is a Fair Request to all Rajapakshas and the Family. If things got out of hand and people go mad this will be going in a dangerous way.
Your family can't fight with the power of 21Million Common people.

Thank you.

 

 

34 have signed. Let’s get to 50!