Petition Closed

Withdraw immediately the ''Nationwide Most Wanted Order" on Mr. Bạch Hồng Quyền

This petition had 394 supporters


The government of Vietnam must withdraw the ''Nationwide Most Wanted Order" on Mr. Bạch Hồng Quyền, immediately and unconditionally!

To Prime Minister Nguyen Xuan Phuc

And
a. Amnesty International: contactus@amnesty.org
b. Human Rights Watch: hrwpress@hrw.org
c. United Nations Human Rights Office of The High Commissioner: InfoDesk@ohchr.org
d. U.S. Embassy Hanoi and other Embassies in Vietnam

Dear Prime Minister,

Mr. Bạch Hồng Quyền is a social activist. He has been successfully reporting news to the world  about brutally land grabbing by the government.

In April 2016, Formosa, a steel processing plant owned by the Taiwanese has caused a horrendous and devastating environmental disaster. Along almost 300km of coastal line in Central Vietnam, up to millions of tons of fishes and other sea creatures were found dead. The economic loss to the Vietnamese fishermen are immeasurable as they have no chance of making livings out of the seas. International experts estimate that it would take more 100 years to clean up the ocean.

The fishermen held protests in many different ways against Formosa. During these protests they have met with bloody attacks, brutal retaliations by the so-called security forces or policemen in plain clothes.

Mr. Bạch Hồng Quyền has live streamed all those events and again he has spread these injustices to the world. For those endeavors, Mr. Bạch Hồng Quyền has become a target of the Vietnamese Communist Government.

On the night of the April 2 2017, Mr. Bạch Hồng Quyền was attacked by the local police in plain clothes. Recently the government has given order to pursue Mr. Bạch Hồng Quyền.

Mr. Bạch Hồng Quyền did nothing but exercising his right to freely express his opinions as granted by the Universal Declaration of Human Rights, the same Declaration which the Communists Vietnam has signed in 1948.

We call on the Vietnamese Government to withdraw immediately and unconditionally the ''Nationwide Most Wanted Order" on Mr. Bạch Hồng Quyền.

Sincerely,

Vietnam Human Rights Foundation

Attachment: ''Nationwide Most Wanted Order" (Quyết Định Truy Nã)

--- *** ---
Chính phủ Việt Nam phải rút lại 'Quyết Định Truy Nã' về ông Bạch Hồng Quyền, ngay lập tức và vô điều kiện!

Gởi Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc


a. Hội Ân Xá Quốc Tế: contactus@amnesty.org
b. Tổ Chức Theo Dõi Nhân Quyền: hrwpress@hrw.org
c. Văn phòng Nhân quyền Liên hợp quốc của Cao ủy: InfoDesk@ohchr.org
d. Đại Sứ Hoa Kỳ và các Đại Sứ khác tại Việt Nam

Kính gửi Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc,

Ông Bạch Hồng Quyền là một nhà hoạt động xã hội tại Việt Nam. Ông đã từng báo cáo thành công cho thế giới biết về việc cưỡng chiếm đất đai dã man của chính phủ.

Vào tháng 4 năm 2016, Formosa, một nhà máy chế biến thép thuộc sở hữu của người Đài Loan, đã gây ra thảm hoạ môi trường với sức tàn phá khủng khiếp trên mọi mặt. Gần 300 km bờ biển miền Trung Việt Nam, hàng triệu tấn cá và các sinh vật biển khác đã chết. Sự mất mát kinh tế đối với ngư dân Việt Nam có thể gọi là vô bờ bến vì họ mất hoàn toàn cơ hội kiếm sống ngoài biển cả. Các chuyên gia quốc tế ước lượng rằng phải mất hơn 100 năm để hồi phục lại môi trường sống.

Ngư dân tại đây đã tổ chức biểu tình theo nhiều cách khác nhau chống lại Formosa. Trong những cuộc biểu tình này, họ đã bị lực lượng an ninh hay cảnh sát trá hình tấn công đẫm máu.

Ông Bạch Hồng Quyền đã phát tán trực tiếp tất cả những sự kiện đó và đã truyền bá những bất công này ra thế giới. Với những nỗ lực đó, ông Bạch Hồng Quyền đã trở thành mục tiêu của Chính phủ Cộng sản Việt Nam.

Vào đêm 2 tháng 4 năm 2017, ông Bạch Hồng Quyền bị tấn công bởi những công an mặc thường phục. Và vào ngày 12 tháng 5 vừa qua chính phủ đã ra quyết định truy nã ông Bạch Hồng Quyền.

Ông Bạch Hồng Quyền không làm gì khác hơn ngoài việc thực hiện quyền tự do diễn đạt ý kiến ​​của mình theo Tuyên Ngôn Thế giới về Nhân Quyền. Đây cũng là một Tuyên Ngôn mà Chính Phủ Cộng sản Việt Nam đã ký vào năm 1948.

Do đó chúng tôi kêu gọi Chính phủ Việt Nam rút lại "Quyết Định Truy Nã" ông Bạch Hồng Quyền ngay lập tức và vô điều kiện.

Trân trọng,

Hội Bảo Vệ Nhân quyền Việt Nam

Đính kèm: Quyết định Truy NãToday: Vietnam Human Rights Foundation is counting on you

Vietnam Human Rights Foundation needs your help with “The Prime Minister of Vietnam: Withdraw immediately the ''Nationwide Most Wanted Order" on Mr. Bạch Hồng Quyền”. Join Vietnam Human Rights Foundation and 393 supporters today.