ΟΧΙ στο πρόγραμμα έρευνας και εξόρυξης υδρογονανθράκων

I am signing this because I care about our oceans and Seas and what is happenng to them

Ethel Morris, Suva, Fiji
10 months ago
Shared on Facebook
Tweet