ΟΧΙ στο πρόγραμμα έρευνας και εξόρυξης υδρογονανθράκων

The seas off Greece are already under threat...this must not be allowe3d to add to this.

Jackie Young, Plymouth, ENG, United Kingdom
1 year ago
Shared on Facebook
Tweet