ΟΧΙ στο πρόγραμμα έρευνας και εξόρυξης υδρογονανθράκων

Renewable energy sources are something else... Be careful with the industry of renewable energy sources (needs more oil)...

Yanis Papadakis, Sitia, Greece
2 years ago
Shared on Facebook
Tweet