ΟΧΙ στο πρόγραμμα έρευνας και εξόρυξης υδρογονανθράκων

We have destroyed enough of this planet.

Enough already!

Leave Greece alone. She has enough problems. She has been used and raped by world powers for centuries. Leave her wild natural environments alone for pity’s sake!

Evie Liolios, Melbourne, Australia
2 years ago
Shared on Facebook
Tweet