Petition Closed

Bescherm onze kinderen - stop kinderarbeid OP het wegdek

This petition had 2,919 supporters


Op de hoek van de J. Lachmonstraat, Coesewijnestraat en Gladiolenstraat bij voornamelijk de verkeerslichten aan de Gladiolen en J. Lachmonstraat zijn er dagelijks kinderen die auto bestuurders fruit (knippas of awarras) trachten te verkopen op het wegdek van voornoemde wegen. Deze kinderen kunnen niet ouder zijn dan tien (10) jaar.

Deze situatie dient aangepakt te worden door de regering en wel omdat er hier sprake is van:

1. kinderarbeid tegen de bepaling van artikel 17.1 van de Arbeidswet: “Het is verboden kinderen, al dan niet tegen loon of vergoeding, arbeid te doen verrichten” (zie bijlage 1 van brief aan Ministers). De wet vervolgt met specificaties van waar en in welke omgeving  kinderarbeid eventueel wel zou kunnen, waarbij op een openbare weg nabij een verkeerslicht tussen voertuigen die met draaiende motoren gereed staan om in een snel vaartje op te trekken,  zeker niet een van deze omschreven condities is.

2. een sociaal maatschappelijk probleem. De kinderen worden talloze keren geweigerd en afgewuifd en staan op desbetreffende locaties uren achtereen. Wat zal dit doen voor hun psychologische ontwikkeling? De kinderen die de autobestuurders aanspreken, zijn daarnaast brutaal wanneer hun aanbod geweigerd wordt en uiten dit door te slaan op de voertuigen of te schelden en te tieren naar de bestuurders of inzittende van de voertuigen. Het is wel noemenswaardig dat de moeder (op navraag) onder een boom zit te telefoneren. Zou het niet omgekeerd moeten zijn, zij op de weg, de kinderen onder de boom?

3. een verkeers- en levensgevaarlijke situatie; doordat er nu kleine kinderen rondrennen op het wegdek tussen voertuigen waarvan de bestuurders steeds afremmen en optrekken voor het verkeerslicht. De dag dat een van deze kinderen per abuis door een autobestuurder aangereden wordt heeft u te maken met een ongeval, met alle publieke commotie daaromheen, welke voorkomen had kunnen worden.

Hierbij opperen wij als oplossingsmodel dat u (de regering/beleidsmakers) de ouders een marktplek aanwijst waar zij hun waren aan de man kunnen brengen zonder dat hun kinderen hun leven op het spel zetten.  Tevens hopen wij ook dat deze kinderen dan weer gewoon naar school kunnen en in de namiddag kind kunnen zijn (m.a.w. spelen in een kindvriendelijke omgeving).

Ondersteunt u deze aktie teken de petitie. Wij zenden die dan in naar alle bestreffende instanties en ministeries en hopen op deze manier een bijdrage te leveren aan een positieve ontwikkeling in Suriname.Today: The Next Generation - a movement is counting on you

The Next Generation - a movement needs your help with “The Next Generation - a movement for a better Suriname: Bescherm onze kinderen-stop kinderarbeid OP het wegdek”. Join The Next Generation - a movement and 2,918 supporters today.