Save the Caspian Sea from pollution!

0 have signed. Let’s get to 500!


Xəzər dənizi illədir azərbaycan ilə sərhəddə olan təbii sərvətdir. Xəzər dənizi xalqımızın qürur mənbəyinə dönmüş bir resursdur. Azərbaycanın illik gəlirinin böyük bir hissəsini təşkil edən neft hasilatı xəzər dənizinnən qaynaqlanır. Xəzər dənizi hər nə qədər hər bir vətəndaşa xeyir versədə biz bunu adətən unudur, xəzər dənizini çirkləndiririk. Dənizin son on ildə azərbaycan sərhədlərinə toxunan hissəsi keçmişə nisbətən dəfələrcə çirklidir, və belə getsə okeana çıxışı olmayan su hövzəsini üçün ciddi risklər yarana bilər. Bizim bir vətəndaş olaraq dənizi təmiz tutmağımız və qayğısına qalmağımız borcumuzdur.

Каспийское море являлось жемчужиной Азербайджана на протяжении многих лет, а так же стало одной из достопримечательностей нашего государства. Каспий является надежным источником добычи энергии и пропитания для азербайджанцев. Озеро имеет свою богатую флору и фауну. Загрезняя его, мы нарушаем среду обитания подводного мира, а так же это влияет отрицательно на нас, жителей Азербайджана.
Приятно ли летом заходить в море и видеть пакеты с бутылками?Приятно ли прогуливаться по бульвару чувствуя запах нефти и грязи? Пора сделать выводы и решить эту экологическую проблему, ведь все зависит от нас.

The Caspian Sea is the pearl of Azerbaijan. For centuries, it has been our main source of energy and income. It has its own unique flora and fauna. However, we often forget how much damage we have done to the Caspian Sea's ecosystem. All the oil extraction, plastic, sewage, toxic waste and etc are causing pollution of Caspian Sea. It is time to take the matter into our own hands!