ปิดแคมเปญรณรงค์

พวกเราต้องการแก้ไขกฎหมายควบคุมคนเข้าเมือง

แคมเปญรณรงค์นี้ได้รับผู้สนับสนุนจำนวน 3 คน


ปีค.ศ.2020ญี่ปุ่นจะเป็นเจ้าภาพเปิดการแข่งขันกีฬาโตเกียวโอลิมปิค กีฬาสำหรับคนพิการ ขณะนี้อยู่ระหว่างจัดเตรียมงาน ต่างๆนาๆ พวกเราชาวต่างชาติที่พำนักอยู่ในญี่ปุ่น กฎระเบียบควมคุมนี้เป็นภาระและเข็มงวดเกินไป

วันที่9 กรกฎาคม ค.ศ.2012 (ระบบกฎหมายควบคุมการเข้าเมืองฉบับใหม่) ที่เริ่มดำเนินการใหม่เข้ามาใช้เป็นบัตรประจำตัวผู้พำนัก(ไซริวการ์ด) และเพิ่มใบรับรองพิเศษสำหรับผู้พำนัก(โทคุเบซึเอจูชะ โชเมโช)แต่ที่สำคัญกองตรวจควบคุมคนเข้าออกเมืองการลงโทษจากฝ่ายตำรวจยังเหมือนเดิมมิได้เปลี่ยนแปลง และกฎหมายควบคุมคนเข้าเมืองสำหรับผู้ลี้ภัยอินโดจีนก็ได้ย้ายไปแล้วด้วยเช่นกัน กฎข้อบังคับในการพกบัตรประจำตัว หากไม่ได้พกบัตรประจำตัวผู้พำนักจะมีโทษปรับไม่เกิน 2แสนเยน หรือปฎิเสธการแสดงบัตรประจำตัวผู้พำนักมีโทษจำคุกไม่เกิน 1ปีหรือปรับไม่เกิน 2 แสนเยน  แต่หลังจากดำเนินการกฎหมายควมคุมคนเข้าเมืองระบบใหม่ผู้ไม่พกพาบัตรประจำตัวผู้พำนัก มีการตรวจสำรวจอย่างละเอียด เคร่งครัด เข็มงวด ผลการสำรวจรายงานว่ามีคดีที่ไม่พกพาบัตรประจำตัวมากมาย และมีการเก็บรวบรวม ดีเอ็นเอ ลายนิ้วมืออีกด้วย

นอกจากนี้ ยิ่งไปกว่านั้นผู้ที่มีคู่สมรสเป็นชาวญี่ปุ่นและผู้มีคู่สมรสของผู้มีวีซ่าถาวร ไม่ทำหน้าที่ให้ถูกต้องในระยะเวลาเกิน 6 เดือน (ไม่ทำหน้าที่ภรรยา สามี หรือไม่ได้อาศัยอยู่ด้วยกัน แต่งงานปลอม) หรือผู้พำนักชาวต่างชาติย้ายที่อาศัยแล้วไม่ได้แจ้งที่อยู่ ภายใน90 วัน สำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมจะดำเนินการยึด เปลี่ยนแปลง คุณสมบัติในการพำนักอาศัยในญี่ปุ่น ซึ่งเกิดขึ้นจริง ถึงปีค.ศ.2014 จำนวน 49 ราย เป็นรายงานของกระทรวงยุติธรรม และในคดีนี้มีสตรีผู้ที่โดนทำร้ายร่างกาย และจิตใจ (ดีวี)รวมอยู่ด้วย เป็นการสำรวจของกลุ่มอิสระที่ได้ที่แจ้งมา พวกเรามีความเห็นว่าการยึด เปลี่ยนแปลงคุณสมบัติ(วีซ่า) ในระบบนี้ มีความเข็มงวดมากเกินไป และไม่เห็นด้วยมาตลอด แต่ตรงกันข้ามกลับเป็นว่ารัฐบาลเอาวาระระเบียบการแต่งงานกับคู่สมรสปลอมมาเป็นหัวข้อในการยึด เปลี่ยนแปลงคุณสมบัติในการพำนักให้ขยายมากขึ้น การกำหนดการเปลี่ยนแปลงแก้ไขระเบียบจะนำเข้าประชุมในสภา

นอกจากนั้นผู้ที่ไม่มีคุณสมบัติในการพำนัก(ไม่มีวีซ่า)ก็ยังไม่ได้รับการคุ้มครองสถานภาพขาดสิทธิในการแจ้งการมีชีวิตอยู่ สุขภาพ แรงงาน การศึกษา รับบริการจากภาครัฐ ขาดสิทธิในการรับประกันความปลอดภัย ซึ่งได้รับผลกระทบมาจากกฎหมายควบคุมคนเข้าเมืองฉบับใหม่นี้

และแล้วระบบควบคุมผู้พำนักให้มีความแข็มงวดนี้ พวกเราตั้งแต่ปีค.ศ.2009 ได้ยื่นร่างกฎหมาย ที่แสดงให้เห็นถึงความวิตกกังวลมาตลอด

กฎหมายควบคุมคนเข้าเมือง มาตรา61 ที่รัฐบาล ระบุว่าเป้าหมายใน3ปี สถานการณ์ความเป็นจริง ถ้ามีความรู้สึกสำคัญ ให้วางระเบียบแบบแผนพิจารณาแก้ไขจัดการและตัดสินใจใหม่ได้

พวกเราคิดว่า เดือนกรกฎาคม ค.ศ.2015 ใกล้จะถึง3ปี (ระบบควบคุมคุณสมบัติใหม่) ควรมีการพิจารณาร่างใหม่

จึงขอให้ทางรัฐบาลโปรดแก้ไขตาม3หัวข้อข้างล่างนี้

1.ขอให้เลิกล้มระบบยึด เปลี่ยนแปลงคุณสมบัติ (วีซ่า)

2.ขอให้เลิกล้มระบบ พกพาบัตรประจำตัวผู้พำนัก

3.ขอให้ล้มเลิกการถูกดำเนินคดีทางอาญากับผู้ที่ไม่ได้ทำการแจ้งการเปลี่ยนแปลง สถานะตามที่ กฎหมายกำหนด

 

วันที่ 1 มิถุนายน ค.ศ.2015

Solidarity Network with Migrants Japan (SMJ)
Catholic Commission of Japan for Migrants, Refugees and People on the Move (JCaRM)
National Christian Coalition for Basic Law on Foreign Residents (Gaikikyo)

This campaign website : http://www.repacp.org/aacp/changeImmigrationControl/Meeting of Countermeasure against Immigration relevant laws, SMJ อยากให้คุณช่วย

Meeting of Countermeasure against Immigration relevant laws, SMJ ชวนคุณร่วมลงชื่อในแคมเปญ «The Minister of Justice, Japan: พวกเราต้องการแก้ไขกฎหมายควบคุมคนเข้าเมือง» ร่วมกับ Meeting of Countermeasure against Immigration relevant laws, SMJ และผู้สนับสนุนคนอื่นๆ อีก 2 คน