Petition Closed
Petitioning The Landlord

Say yes to the organic agriculture in Råby!

English translation will follow.

Disa Norlander och Tommy Nordgren har sedan 1986 odlat ekologiska grönsaker i Råby, strax utanför Hörby i Skåne. I över 25 år har de arbetat tillsammans med naturen, på ett ekologiskt hållbart sätt, och byggt upp en otrolig biologisk mångfald i området.

I mars 2013 kommer marken att återgå till markägaren, som med stor sannolikhet kommer ställa om den ekologiska odlingen till ett konventionellt jordbruk. Detta med både kemiska bekämpningsmedel och konstgödsel, som kommer vara ett stort tillbakaslag på den biologiska mångfalden just där, och planetens ekologi i stort.

Skriv under denna namninsamling för att säga ja till det ekologiska jordbruket i Råby, och låt oss på något sätt bevara den underbara och otroligt värdefulla marken ekologisk i all framtid!

En dokumentärfilm har gjorts, ta gärna en titt!

http://www.ravarna-i-raby.se

[EN]

Disa Norlander and Tommy Nordgren has since 1986 grown organic vegetables in Råby, Sweden. For over 25 years they have worked with nature, in a sustainable and environmentally friendly way, and built up a great biodiversity in the area!

In March of 2013 the land they've cultivated will go back to the landlord, that with great possibillity will change the organic cultivation to a conventional one. This using both toxic chemicals and artificial fertilizers, which will be a huge drawback for the plants and animals nearby, and the environment at large.

Sign this petition to say yes to the organic agriculture in Råby, and let us in some way keep the wonderful and valuable land in Råby be organic for all time!

A documentary movie has been made, please have a look!

http://www.ravarna-i-raby.se/en

 

This petition was delivered to:
  • The Landlord

    Max Nordström started this petition with a single signature, and now has 157 supporters. Start a petition today to change something you care about.
    The only way The Landlord will listen

    Every signature matters and makes the petition more powerful. Add your name today and help us win.