เรียกร้องให้ The HUG project Thailand เปลี่ยนชื่อเป็น The PLUG project Thailand

มีผู้สนับสนุน 0 คน ขออีกให้ถึง 200 คน!

หากถึง200รายชื่อ แคมเปญนี้จะถูกโชว์ในหน้าแคมเปญยอดนิยม

เปลี่ยนเถอะ