StopLakeMalawiOilDrilling

0 have signed. Let’s get to 1,500!


  1. Boma la Malawi likuyenera kukana mfundo yofuna kuyenga mafuta mu Nyanja ya Malawi. Kampani yaku UK yochedwa Surestream yinatumidwa kuti yifufuze mafuta pa Nyanjayi kopanda chilolezo cha a Malawi. Zikwi zikwi za a Malawi zimadallira nyanjayi pa phindu,chakudya ndi madzi akumwa. Enanso ambiri amasangalala ndi kukongora kwa nyanjayi. A Malawi akudziwa kuti kuyenga mafuta kutayambidwa pa nyanjayi,phindu lake lizapita kunja ndipo a Malawi osauka.

“POSTAL CODE” Amalawi mutha kungoikapo manambala asanu ena aliwonse chifukwa simutha kutumiza dzina lanu mukasiyapo choncho

The Government of Malawi must say no to offshore oil exploitation in Lake Malawi. UK-based Surestream has been contracted for exploration without the mandate of the people. Millions of Malawians however, rely on the lake for food, income, and drinking and cleaning water. Even more take pride in the lake's unparalleled beauty. Malawians know that were oil to be developed in the lake profits would be shipped abroad and an already poor population would be left stripped of their most precious natural resource. The time has come for the government to say no.

Note: Malawians when signing this petition online on the postal code column,you can just put any five digits of your choice because it wont work when you leave it blank.