Petition Closed

The Filipino Tribe: Magbuo ng organisasyon pagkabuhayan at edukasyon under (PHILSOCORDS)

This petition had 0 supporters


PHILSOCORDS : Philippines Social Community Organizer & Development Sources -isang makabagong pananaw na ang layunin ay bumuo ng organisadong pangkat ng mga mamayan para sa pangkabuhayan,edukasyon,spiritual, kultura at iba pa. Ito ay mahalaga upang mapag isa ang isang layunin makabuo ng tiyak na pagbabago at pagkakaisa . Isa puso,isa diwa,isa gawa,isabuhay,isang guni,isaisip,At higit sa lahat isina tatak ang kultura at pagpapahalaga sa bayan malaya.Today: Reynalda Carmel is counting on you

Reynalda Carmel Oporto needs your help with “The Filipino Tribe: Magbuo ng organisasyon pagkabuhayan at edukasyon under (PHILSOCORDS)”. Join Reynalda Carmel and -1 supporter today.