Petition Closed
Petitioning The Filipino Tribe

The Filipino Tribe: Magbuo ng organisasyon pagkabuhayan at edukasyon under (PHILSOCORDS)

PHILSOCORDS : Philippines Social Community Organizer & Development Sources -isang makabagong pananaw na ang layunin ay bumuo ng organisadong pangkat ng mga mamayan para sa pangkabuhayan,edukasyon,spiritual, kultura at iba pa. Ito ay mahalaga upang mapag isa ang isang layunin makabuo ng tiyak na pagbabago at pagkakaisa . Isa puso,isa diwa,isa gawa,isabuhay,isang guni,isaisip,At higit sa lahat isina tatak ang kultura at pagpapahalaga sa bayan malaya.

This petition was delivered to:
  • The Filipino Tribe

    Reynalda Carmel Oporto started this petition with a single signature, and now has 0 supporters. Start a petition today to change something you care about.
    Today: Reynalda Carmel is counting on you

    Reynalda Carmel Oporto needs your help with “The Filipino Tribe: Magbuo ng organisasyon pagkabuhayan at edukasyon under (PHILSOCORDS)”. Join Reynalda Carmel and -1 supporter today.