Petition Closed

Dán nhãn thực phẩm có nguồn gốc Biến đổi gen| Label GM food

This petition had 1,856 supporters


Hiện nay trên thị trường Việt Nam đã bắt đầu tràn lan các giống cây trồng biến đổi gen, thực phẩm biến đổi gen, thịt vật nuôi bằng thức ăn chứa thành phần biến đổi gen hoặc các sản phẩm nhập khẩu có chứa thành phần biến đổi gen, sữa thu được từ động vật chích thuốc kích thích có thành phần biến đổi gen. Cho đến nay, dòng sản phẩm biến đổi gen vẫn còn gây ra rất nhiều tranh cãi. Nhiều quốc gia mà đa số là các nước Châu Âu, đã cấm thực phẩm biến đổi gen vì những tác hại của dòng sản phẩm này.

Tháng 7 năm 2007, Chính phủ đã phê duyệt “Đề án tổng thể tăng cường năng lực quản lý an toàn sinh học đối với sinh vật biến đổi gen và sản phẩm hàng hóa có nguồn gốc từ sinh vật biến đổi gen” với nhiệm vụ hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật, chính sách và cơ chế quản lý an toàn sinh học cho cây trồng biến đổi gen vầ nâng cao nhận thức của người dân về loại thực phẩm này.

"Nghị định Quy định chi tiết một số điều của Luật An toàn thực phẩm" do Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã ký, ghi rõ trong điều 11: “Tổ chức, cá nhân lưu thông thực phẩm có chứa sinh vật biến đổi gen, sản phẩm của sinh vật biến đổi gen trên thị trường với tỷ lệ lớn hơn 5% mỗi thành phần thì ngoài việc phải tuân thủ các quy định của pháp luật về ghi nhãn hàng hóa còn phải thể hiện các thông tin liên quan đến sinh vật biến đổi gen trên nhãn hàng hóa."

Thế nhưng cho đến nay các dòng sản phẩm này vẫn chưa được quản lý hay dán nhãn, và đại đa số người dân vẫn chưa biết nhiều thông tin về chúng. 

Chúng ta hãy cùng ký tên và lên tiếng yêu cầu Thủ tướng Chính phủ cùng các cơ quan ban ngành liên quan thực thi các điều sau:

- Dán nhãn các sản phẩm biến đổi gen bao gồm: hạt giống biến đổi gen, thực phẩm có nguồn gốc biến đổi gen, thịt gia súc sử dụng thức ăn biến đổi gen, thực phẩm nhập khẩu có thành phần biến đổi gen.

- Cung cấp thông tin đa chiều về thực phẩm biến đổi gen trên các kênh truyền thông chính thống như Đài truyền hình, báo chí, báo điện tử, tờ rơi tuyên truyền...

- Đưa ra chế tài xử phạt với các trường hợp vi phạm

Chúng ta là người tiêu dùng và chúng ta có quyền được biết về thông tin sản phẩm, nhiệm vụ của chính phủ và các cơ quan ban ngành là cung cấp đầy đủ các thông tin ấy cho người tiêu dùng. Mỗi chữ ký của chúng ta là đại diện cho quyền của chúng ta, để yêu cầu chính phủ cùng các ban ngành liên quan thực hiện những điều đã được quy định trong văn bản.

-----------------------------------------------------------------------

There are many different GM products floating on Vietnam’s market, including GM seeds, GM food, GMO feed animals or milk from animals injected with growth hormones. Until now, GM products still cause lots of controversy. Many countries, particularly those in Europe, have banned these products for their untested harms to humans.

On July 2007, the government has approved Decision No. 102/2007/QD-TTg promulgating Comprehensive Plan to Strengthen Management Capability in Biosafety of GMOs, Goods and Products originating from GMOs until 2010, as well as Implementation of Cartagena Protocol on Biosafety signed by Prime Minister Nguyen Tan Dzung, in order to complete a legal system, policy and management mechanism on biosafety of GM crops and raise people’s awareness on these goods and products.

Decree No.: 38/2012/ND-CP detailing the implementation of a number of articles of the law on food safety,” signed by Prime Minister Nguyen Tan Dzung, states clearly in Article 11: “Organisations and individuals, which sell food products containing more than 5% GMOs in each component in the market, in addition to complying with the provisions of the Good Labeling regulation, have to provide GM related information on the food label. MARD is responsible for taking lead and coordinating with Ministry of Science and Technology (MOST) in providing detailed guidelines on the labeling of foods containing GMOs, GM products.”

However, GM products have not been regulated or labeled until now, and most customers do not have any information about them.

Let’s sign this petition and raise our voice to ask our Prime Minister and responsible agencies to complete the following tasks:

- Labeling GM goods and products, including: GM seeds, GM food, GM feed animals, milk from animals injected with growth hormones.

- Provide wide range of informaiton about GM foods on main media channels such as VTV, official newspapers, mainstream websites, propaganda...

- Provide sanction for violating actions.

We are customers and we have the right to know about products floating on our market. The responsibility of the government and central agencies, branches and organisations is to provide information comprehensively to the customers. Each signature represents our privileged right to ask our government and related agencies to perform tasks that have been regulated on legal documents.

 Today: Susan is counting on you

Susan Nguyen needs your help with “Thủ tướng chính phủ nước CHXHCN Việt Nam: Dán nhãn thực phẩm có nguồn gốc Biến đổi gen| Label GM food”. Join Susan and 1,855 supporters today.