Petition Closed
Petitioning dr. sc. Hamdija Lipovaca and 3 others

Tell the Municipality of Bihac, Bosnia & Herzegovina to stop killing stray dogs and cats

2,900
Supporters

The Association for the protection and rescue of animals, "Spas" Bihac needs our help. The animal activists have been struggling to save lives of abandoned animals for some years now. The Society initiated spay/neuter projects several times, has found homes for many homeless, abandoned animals. Insted to acknowledge their efforts and success the Municipality issued an illegal order on killing of animals eventhough it is the responsibility of the city to initiate spay/neuter and build a shelter.

Following a public statement published in local media of USK Canton, emitted on the TV Hayat on November 28th 2010 in which Municipality gives instructions of the manner and procedure of removing and the illegal shooting of stray dogs, Association for the protection and rescue of animals, "SPAS" Bihac hereby seek an urgent manifestation of Municipality, in order to start processing of these irregularities in the judicial institutions of the Municipality.

The statements which call for illegal action had resulted in the killing of stray dogs, abandoned animals by unknown persons, for which this Association holds the municipality of Bihac directly responsible. The law has been violated in the literal sense of the word when the larger number of abandoned animals was killed by fire guns, which you can see from the enclosed photographs, which will result in the filing of criminal charges against the responsible persons. We demand your immediate reaction and as soon as possible to publish press releases that will be based on respect of the law and not call for its violation.

Sincerely

UG "SPAS" Bihac

Their group

http://www.facebook.com/home.php?sk=group_164949863543204

 Where the city of Bihac is situated

http://www.hondenopvang.com/html/Stichting/projecten/project_001.gif

The Dutch organisation Hondenopvang that is helping in this area

 

Letter to
dr. sc. Hamdija Lipovaca
Općina Bihać
Policija USK
and 1 other
Federalna uprava za inspekcijske poslove
Šaljem Vam zahtjev da na temelju utvrđenih brutalnosti koje su uključene u ovom slučaju i ilegalnih radnji povučete odluku i odustanete od odluke o ubijanju ovih ili bilo kojih drugih životinja i umjesto toga tražite mirnim putem razrješenje situacije sto znaci NO KILL strategija i ABC metoda (uhvati-sterilisi-pusti) uz saradnju sa udruženjima za Zaštitu životinja u BiH i vani, jedina humana i efektivna metoda smanjenja broja napuštenih pasa i mačaka koju preporucuje i WHO. Molimo Vas da sačuvate svoj ugled bez takvog brutalnog i protuzakonitog rješavanja problema napuštenih pasa i mačaka ne dopuštajuci ekonomske koristi, nedajući podršku simpatizerima ovakvih nelegalnih radnji kako bi dominirali nad etikom i promišljenom odlukom.

Ja znam da je Vaše vrijeme ograničeno, i zahvaljujem Vam na pažnji u vezi ovog hitnog slučaja.

Potpisnici podrzavaju slijedecu izjavu od strane UG "Spas" Bihac.

Slijedom javne izjave objavljene na lokalnim medijima USK-a i reemitirane na TV Hayat dana 28.11.2010. kojom je u ime Općine Bihać data obavijest o načinu i proceduri nezakonitog uklanjanja i odstrela pasa lutalica, Udruženje za zaštitu i spašavanje životinja „SPAS“ Bihać ovim putem traži hitno očitovanje Općine Bihać, a u cilju daljeg procesuiranja ovih nezakonitosti pri pravosudnim organima USK-a. Izjave u kojima se poziva na nezakonite radnje su imale za posljedicu ubijanje napuštenih životinja pasa lutalica od strane nepoznatih lica, za koje ovo Udruženje smatra odgovornim direktno općinu Bihać. Zakon je prekršen u doslovnom smislu riječi i veći broj napuštenih životinja je ubijen vatrenim naoružanjem što možete vidjeti iz priložene fotografije, a što će za posljedicu imati podnošenje krivičnih prijava protiv nalogodavaca i izvršilaca. Zahtijevamo hitno očitanje sa Vaše strane, te u što skorijem vremenu objavu saopćenja za javnost koje će biti utemeljeno na poštivanju zakona, a ne pozivu na njegovo kršenje.

S poštovanjem

UG „SPAS“ Bihać