Tell : Don't Evict Golestan Bakery!

0 have signed. Let’s get to 2,500!


[English below]

متاسفانه قنادی گلستان که بسیاری از ما آن را میشناسیم و مکانی محبوب بین ایرانیان نورث شوراست از صاحب ملک حکم تخلیه دریافت کرده. با امضای این پتیشن و برقراری تماس با صاحب ملک، لطفا کمک کنید جلوی این تخلیه را بگیریم. (اطلاعات بیشتر در پایی

صاحب ملک، ، که هیچ یک از صاحبان بیزنس محل دل خوشی از اون ندارند، بیزنس هایی دیگری را نیز قبلا از کار بی کار کرده و محل را خالی رها کرده. در این ۵ سالی که صاحب ملک بوده بدترین رفتارها را با مستاجرش داشته و هرگاه مشکل تعمیراتی رخ داده نیز حاضر نشده است کمکی کند. آقای درویشی ۲۳ سال در این مکان بیزنس آبرومندی ساخته و بسیار در این مکان و در بهبود بیزنسش سرمایه گذاری کرده. اما بعد از شروع پاندمی و کاهش ۷۰ درصدی بیزنس قنادی  به هیچ وجه حاضر به مذاکره با آقای درویشی صاحب بیزنس نشد. او حتی حاضر به قبول کمک دولت به پرداخت بخشی از اجاره که به تمام بیزنس های کوچک تعلق میگرفت نشد و عمدا اصرار به بیرون کردن آقای درویشی داشت. در حالی که ایشان در تمام این سالها مستاجر نمونه بوده اند، اجاره را به موقع پرداخته کرده اند و هیچ مشکلی برای کسی ایجاد نکردند. 

آقای درویشی همچنین همیشه از برنامه ی کامیونیتی ایرانی بسیار حمایت کرده است. ایشان در حال حاضر بسیار نگران ۱۴ کارمند بیزنسشان هستند و آینده ی کار خودشان. تمام تلاش های آقای درویشی برای مذاکره با صاحب ملک متاسفانه تا کنون به نتیجه ای نرسیده. لطفا با انجام دادن فعالیت های زیر کمک کنید قنادی گلستان از بین نرود!

۱. امضای این پتیشن و پست آن در رسانه های اجتماعی و فرستادن آن برای دوستان و آشنایان

۲. لطفا با استفاده از شماره ی داده شده از بیزنس در پایین این صفحه و متن همراه تماس کوتاهی با ایشان بگیرید و ضمن اعلام حمایت از ایشان بخواهید که با آقای درویشی مذاکره کنند

۳. موقع امضا پتیشن لطفا باکسی که اجازه میدهد ما با شما در مورد این پتیشن تماس بگیریم را علامت بزنید تا در مورد مراحل بعد بتوانیم اطلاع رسانی کنیم

۴. اگر اطلاعاتی در مورد این صاحب ملک یا مربوط به این مسئله دارید یا میخواهید به این کمپین کمک کنید به ما ایمیل بزنید: savegolestanbakery@gmail.com

 

Golestan Bakery is about to be evicted. Read the story and take action to save it!

Jalal Darvishi’s business has been at this location since 1997. Golestan Bakery is a cherished business on the North Shore and among the Iranian community of the entire region.

Jalal signed a 10 year lease with the previous property owner in 2011. But 5 years ago, the new owner, from  Holding Limited, took over and that’s when things changed. 

In these years,  who owns the entire block and intends to redevelop it, has been the perfect slumlord. Jalal says  would visit the store every month, unannounced, and act like his boss. When plumbing or electricity issues occurred, he wouldn’t care, and Jalal would have to pay out of pocket. Yet, Jalal never got into trouble with him and always treated him respectfully. He has been a model tenant in all of these years, invested heavily in his business and paid his rent on time. 

When the pandemic hit,  refused to accept government rent support for small businesses and tried to evict Jalal many times. He even illegally locked him out one time and Jalal had to pay out of pocket to fix the locks and get back in.

Jalal is a well-known and well-loved member of the Iranian community, and an upstanding philanthropist. He cares deeply about his community and employees, three of whom are single mothers. Jalal has tried to protect his employees several times by negotiating with the landlord to at least get their wages covered, but wouldn’t even talk to him or return his phone calls. 

 has evicted other businesses on the block before and has left the storefront empty. We think he is planning to redevelop the entire block and he wants to kick out all businesses one by one.

What you can do to help: 

  • Sign this petition and share it with your network
  • Use the number below and the script provided below to call and ask him to negotiate with Jalal 
  • When you sign the petition, check the box to allow us to contact you about the next steps. 
  • Get in touch through this email if you have any information that can help us or want to offer your support: savegolestanbakery@gmail.com

 

 

 

himself won’t pick up very likely, either his assistant will answer or there will be an answering machine to which you can leave the same message. The text below is only a suggestion you can use it as an inspiration or use it exactly - however you wish:

با صاحب ملک با این شماره تماس بگیرید. به احتمال زیاد خودشان جواب نمیدهند و یا روی پیغام گیر میرود یا دستیارشان جواب میدهد که در این صورت می توانید پیغام زیر را به ایشان برسانید:

 

Hi I’m calling to ask why he’s evicting this beloved community place on Lonsdale, Golestan Bakery? 

Please let  know that I along with the rest of the Iranian [or North shore] community support Jalal Darvishi. We love Golestan Bakery and ask Mr.  to negotiate fairly with Jalal and let him extend his lease and stay in the place that he has invested in all these years. We don’t want Jalal and his employees to lose their jobs and business. It’s unethical to do such a thing to people in the midst of a pandemic. 

این متن صرفا پیشنهادیست. می توانید آن را تغییر دهید یا به آن اضافه کنید. به هر طریقی که میتوانید به ایشان این پیغام را برسانید که شما از آقای درویشی برای حفظ بیزنسش حمایت خواهید کرد. اگر در منطقه زندگی یا کار میکنید یا ارتباطی به طریقی با قنادی گلستان دارید می توانید آن را ذکر کنید. هر سوالی یا درخواست کمکی در مورد این قسمت را میتوانید با آدرس ایمیل داده شده در بالا در میان بگذارید.

Feel free to add anything else to the above or change it as you see fit. If you live or run a business in the area or are in other ways linked to this issue be sure to mention it. If they ask to get your number for a call back, it’s up to you to give your number or not.