Eczaneler Arefe Günü Kapalı Olsun

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 500.


21374 sayılı Eczaneler ve Eczane Hizmetleri Hakkında Yönetmeliğin "NÖBETÇĠ ECZANE " başlıklı 28. maddesinde "Birden fazla eczanesi olan yerlerde, bayram ve diğer resmi tatil günlerinde ve belirlenen çalışma saatleri dışında, yalnız nöbetçi eczaneler açık kalacaktır. Nöbetçi olmayan eczacılar eczanelerini kapatmaya mecburdurlar" Denilmektedir.

Ulusal Bayramlar ve genel tatiller hakkında ki kanunda ise ;

Madde 1 - 1923 yılında Cumhuriyetin ilan edildiği 29 Ekim günü Ulusal Bayramdır. Türkiye'nin içinde ve dışında Devlet adına yalnız bugün tören yapılır. Bayram 28 Ekim günü saat 13.00'ten itibaren başlar ve 29 Ekim günü devam eder.

B) Dini bayramlar şunlardır:

1. Ramazan Bayramı; Arife günü saat 13.00'ten itibaren 3,5 gündür.

2. Kurban Bayramı; Arife günü saat 13.00'ten itibaren 4,5 gündür.

Bu Kanunda belirtilen Ulusal Bayram ve genel tatil günleri; Cuma günü akşamı sona erdiğinde müteakip Cumartesi gününün tamamı tatil yapılır..

29 Ekim günü özel işyerlerinin kapanması zorunludur.

Madde 3 - A) Hafta tatili Pazar günüdür. Bu tatil 35 saatten az olmamak üzere Cumartesi günü en geç saat 13.00'ten itibaren başlar. Denilmektedir.

Yukarıda belirtilen "Eczaneler ve Eczane Hizmetleri Hakkında Yönetmeliği" ile "Ulusal Bayramlar ve genel tatiller hakkında ki kanun" karşılaştırıldığında Arifegünleri tam gün, Cumartesi günleri tam gün ve 28 Ekim günü tam gün eczanelerin açık olması Eczaneler ve Eczane Hizmetleri Hakkında Yönetmeliğine aykırıdır.

Eczanelerin Kanunda Resmi tatil olarak gösterilen günlerde kapatılmasını bu günlerde sadece nöbetçi eczanelerin açık olmasını saygılarımla arz eder

Kurban ve Ramazan bayramı Arife günü saat 13:00 sonrası için nöbetçi eczane çalıştırma zorunluluğunun tüm eczacı odalarına bildirilmesi, bu bildirime rağmen Arife günü tam gün mesai uygulamasına giden eczacı odası sorumlu organlarının uyarılması, aksi halde Bakanlığımızın yukarıda belirtilen mevzuat hükmünün öngördüğü hukuki yollara müracaat edeceği hususunda bilginizi ve gereğini rica ederim"