TDK’da açıklanan “KADIN” tanımı değişmeli!

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 200.


Cinsiyet “Kadın” ve “Erkek” olarak ayrılır. Dünya ve Türkiyede kadına verilen değer varolan kimliği ile değil, toplumsal normlara göre belirlenmekte, bunun aksine erkek gerek cinsiyeti gerekse toplumsal konumu olarak yüceltilmektedir. Çoğu insanın bilgi almak adına başvurduğu kült bir kurum olan Türk Dil Kurumu kadına dair yaptığı tanımlamada kadını aşağılamaktadır. Kadına verilen değer de bu tanımlamalarla birlikte apaçık ortaya çıkmaktadır. Buna rağmen erkeğin tanımına baktığımızda kadından farklı olarak toplumsal ve cinsiyet özellikleri açısından yüceltildiği görülmektedir. Bu durum toplumsal cinsiyet eşitliğini zedelemekte ve kadına dair algıları olumsuz olarak etkilemektedir. Kadına ve erkeğe dair bu tanımlamaların acilen değişmesi ve kadının toplumsal değerinin arttırılması gerekmektedir. TDK Başkanı Prof. Dr. Gürer Gülsevin’in bu yönde bir değişliğe gitmesi için yardım etmesi gereklidir.