BİYOMÜHENDİSLERE KADRO

BİYOMÜHENDİSLERE KADRO

553 kişi imzaladı. Hedefimiz 1.000.
1.000 imzaya ulaşıldığında, bu kampanyanın öne çıkarılan kampanyalarda yer alma ihtimali artar.
TC. PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI tarafına Ahsen ERYİĞİT bu kampanyayı başlattı

Biyomühendislik; biyoloji, moleküler biyoloji, biyokimya, mikrobiyoloji, hücre metabolizması ile, temel mühendislik ve malzeme bilimlerindeki hızlı ilerlemeler sonucu gelişen biyolojik teknikler ve mühendislik ilkelerinin canlı sistemlere ve bu alanlarda karşılaşılan sorunlara uygulandığı bir bilim dalıdır.Daha öz bir şekilde ifade edecek olursak biyomühendislik; canlılığın var olduğu bütün bilimlere mühendislik çözümü getirmektir.Bölümümüz 2004 yılında ilk mezunlarını vermeye başlamış olup,her geçen yıl belli üniversitelerde artan sayısı ve kontenjanı ile dikkat çekmektedir.Şu an Türkiye’de 30 un üstünde üniversitede Biyomühendislik eğitimi verilmektedir Geçtiğimiz yıllarda ve biyomühendislik eğitimi veren üniversite ve kontenjanlarındaki hızlı artışa rağmen, biyomühendis istihdamı yaratacak yasal düzenlemeler konusunda neredeyse hiçbir çalışma yapılmamıştır. Biyomühendislerin meslek alanlarını ilgilendiren birçok Bakanlık mevzuatının istihdam edilebilecek personel niteliklerinin tanımlandığı maddelerinde, meslek dalı olarak "Biyomühendislik"e yer verilmemiştir. Bu nedenle biyomühendisler, aldıkları çok disiplinli eğitim sayesinde rahatlıkla çalışabilecekleri birçok meslek alanında çalışma şansı bulamamış ve hak kaybına uğramışlardır. Şu an içinde bulunduğumuz dönemde (covid-19) biyomühendisler bir çok aşı , ilaç çalışması yapabilecekken hiçbir şekilde istihdam alanı olmadığından çalışmalar yapamamıştır. Yıllar yılı ‘geleceğin mesleği’ diye tabir edilen biyomühendislik öğrencileri ve mezunları olarak aldığımız eğitim ile; gıda, tarım, sağlık ve ilaç sektöründen, çevre sektörüne kadar geniş bir endüstriyel yelpazede, hastane ve kliniklerde, Hıfzıssıhha ve TSE gibi yasal yükümlülükleri olan kuruluşlarda, genetik tanı ve tedavi merkezlerinde, aşı üretim tesislerinde, ithalat – ihracat şirketlerinde görev alma yetkinliğine sahibiz. başta sağlık bakanlığı olmak üzere gıda tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, bilim sanayi ve teknoloji Bakanlığı, orman ve su İşleri Bakanlığı gibi kurumlarda çalışabilecek öğrenciler olmasina rağmen çoğu herhangi bir mühendislik şartı aranan kurumlarda bile ismimiz geçmemektedir. Topluma yararlı işler ortaya koyabilmek ve ülkemizin kalkınmasına katkı sağlayabilmek için biyomühendislik bölümü mezunlarına kadro verilmesini talep ediyoruz. Bu talebimiz ile ilgili bize yardımcı olacağınızdan şüphemiz yok.

553 kişi imzaladı. Hedefimiz 1.000.
1.000 imzaya ulaşıldığında, bu kampanyanın öne çıkarılan kampanyalarda yer alma ihtimali artar.