PEDAGOJİK FORMASYON KALDIRILMASIN!

PEDAGOJİK FORMASYON KALDIRILMASIN!

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 500.
500 imzaya ulaşıldığında, bu kampanyanın öne çıkarılan kampanyalarda yer alma ihtimali artar.
TC ve tarafına Betül Yiter bu kampanyayı başlattı

Bizler Sakarya Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Türk Halkoyunları Bölümü öğrencileriyiz. Görsel ve yazılı basında çıkan ve Milli Eğitim Bakan Yardımcısının açıkladığı "Pedagojik Formasyonu Kaldırıyoruz" haberi doğrultusunda bilgi edinmek istiyoruz. Bizler bölüm öğrencileri olarak, okuduğumu bölümü tercih ederken öğretmenlik hakkımızın bulunduğunu bilerek tercih ettik. Basına yansıyan bu haber doğrultusunda ise, şu anda kazanılmış olan öğretmenlik hakkımızın elimizden alınacağı görülmektedir. Kanunda yer alan "kazanılmış haklar geri alınamaz" maddesi doğrultusunda, pedagojik formasyonumuzun kaldırılmamasını talep etmekteyiz. Formasyon kaldırılacak ise de, 2019 yılında bölümlere girecek öğrencileri kapsamasını, daha önce giren öğrencileri kapsamayarak; öğrencilerin mağduriyet yaşamaması tarafımızca talep ediyoruz. Lütfen kazanılmış öğretmenlik hakkımızı elimizden almayın. Lütfen yolun bu kadar sonuna gelmişken bizlere ve diğer bölümlere  bu mağduriyeti yaşatmayın.
Saygılarımızla.

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 500.
500 imzaya ulaşıldığında, bu kampanyanın öne çıkarılan kampanyalarda yer alma ihtimali artar.