Kampanya Kapatıldı

MENEMEN ŞEHİDİMİZ ASTEĞMEN KUBİLAY'IN AZİZ HATIRASINA YAKIŞIR BİR ANIT MEZAR İSTİYORUZ.

Bu kampanya 141 destekçiye ulaştı


YURTSEVERLER MERHABA,

ŞEHİDİMİZ KUBİLAY'IN AZİZ HATIRASINA YAKIŞIR BİR ANIT MEZAR İSTİYORUZ. LÜTFEN YETKİLİLERİ HAREKETE GEÇİRMEK İÇİN BU KAMPANYAYI TÜM SOSYAL MEDYA İRTİBATLARINIZA, DOST VE AKRABALARINIZA, MESAİ ARKADAŞLARINIZA, TÜM DEVLET KURUMLARINA VE YETKİLİLERİNE DUYURUN.

HEP BİRLİKTE SİNERJİ YARATIP ŞEHİDİMİZE GÜZEL BİR ANIT MEZAR YAPALIM VE TÜRKİYE CUMHURİYETİNİN ŞEYH VE DERVİŞLER MEMLEKETİ DEĞİL MODERN BİR HUKUK DEVLETİ OLDUĞUNU BİZDEN SONRAKİ NESİLLERE ANLAMLI BİR MESAJ İLE BIRAKALIM.

ŞU ANDA ANIT DİYEMEYECEĞİMİZ BİR MEZARI VAR ŞEHİDİMİZİN ANCAK BİZİM DİLEĞİMİZ MODERN TÜRKİYE'NİN KÖKTEN DİNCİLİK VE İRTİCA İLE MÜCADELESİNDE SEMBOLLEŞEBİLECEK TARZDA GÖRKEMLİ BİR ANIT MEZAR YAPILMASIDIR.

ŞİMDİDEN DESTEĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ.

ÖZEL BÜRO İSTİHBARAT GRUBU

http://www.ozelburoistihbarat.com

Menemen Olayı yada Kubilay Olayı, 23 Aralık

1930 günü İzmir'in Menemen ilçesinde, öğretmen-yedeksubay Mustafa Fehmi Kubilay'ın ve yardımına koşan bekçiler Hasan ve Şevki'nin bir grup meczup tarafından şehit edilmesiyle başlamış, ardından kurulan Divanı Harp'te de olayın failleri olarak yargılanan sanıklara çeşitli cezalar verilmesiyle sonuçlanmış bir olaylar zincirini içerir.

Olaylar Menemen'de cereyan ettiği için Menemen Olayı da denmektedir, ancak çoğu Menemen dışından belli bir grubun faili olduğu olay için ilçenin bütününün isminin kullanılmaması daha doğrudur.

Siyasi bağlamda da Kubilay Olayı, 1930'da Ali Fethi Okyar tarafından Atatürk'ün tavsiyesiyle kurulmuş olan ve 17 Kasım 1930'da kendi kendini fesheden, Türkiye Cumhuriyeti'nin ikinci ana muhalefet partisi Serbest Fırka'nın 99 günlük varlığı ile bir arada değerlendirilmektedir.

Mustafa Fehmi Kubilay (baba adı Hüseyin, ana adı Zeynep) Giritli bir ailenin çocuğu olarak 1906 yılında dünyaya geldi. Öğretmenlik eğitimini tamamladıktan sonra 1930 yılında Menemen'de yedeksubay sıfatıyla askerlik görevini yapmaktaydı.

23 Aralık 1930 sabahı Menemen'de cereyan eden tuhaf hadiseler genel anlatıma göre şu seyri izlemiştir: Sabahın erken saatlerinde, çember sakallı, başlarında sarık, sırtlarında cüppe, Manisa'dan o gün gelmiş dördü silahlı altı meczup, belediye meydanında tekbir getirerek gezinmeye başladı. Bazı kaynaklar içki ve uyuşturucu tesirine atıfta bulunmakta iken, sanıklardan Sütçü Mehmet Emin sonradan ifadesinde Nakşibendilik tarikatına mensubiyet göndermelerinde bulunmuş, Manisa'da vaazında bulundukları hocaları saymıştır. Grup "biz şeriat ordusuyuz" diyerek Menemen Müftü Camiine girmiştir. Elebaşı "Giritli Derviş Mehmet" (başka bir deyişle Kubilay'ın hemşerisi) olup, yanında da Şamdan Mehmet, Sütçü Mehmet Emin, Nalıncı Hasan, Küçük Hasan vardı. Derviş Mehmet camide namaz kılanlara kendini "Mehdi" olarak tanıttı ve dini korumaya geldiklerini söyledi. Arkalarında 70 bin kişilik Halife ordusu olduğunu, öğle saatlerine kadar şeriat bayrağı altında toplanmayanların kılıçtan geçirileceği gibi tebligatlarda bulundu. Camideki yeşil bayrağı alıp önce uzun bir sopaya takarak, sonra da Menemen şehir meydanında kazdıkları bir çukura diktiler. Bayrağın çevresinde dönmeye, tekbir getirmeye, zikretmeye ve "Şapka giyen kafirdir! Yakında yine şeriata dönülecektir." diye bağırmaya başladılar. Bayrağın altından ahaliden bazı kişileri (bir fabrikada çalışan Hayimoğlu Jozef de dahil) geçirdiler. Kasabaya halife ordusunun geleceği iddiası saf insanları korkuttu. Biraz tezahürat bile topladılar.

Olayların ilçedeki askeri birlikte duyulmasıyla, bir bilgiye göre, alay komutanı yedeksubay Kubilay'ı bir manga askerle birlikte olay yerine gönderdi; başka bir bilgiye göre ise Kubilay sadece meydandan geçmekteydi. Askeri birlik sevki senaryosunda Kubilay ve askerlerin silahlarında mermi bulunmamakta olup, süngü takmışlardı. Kubilay, askerlerini meydan girişinde bırakarak, nümayişçilerden teslim olmalarını istedi. O anda gruptan açılan ateş sonucu yere düştü. Meydandan geçmekte olduğu senaryosunda, Kubilay üniformasının kendisini koruyacağına güvenerek tahrikçilere tek başına yaklaşmış ve Derviş Mehmet ile tartışmaya başladı, hatta bir tokat aşketmiş ve bunun üzerine Derviş Mehmet tarafından vurulmuştur. Görgü tanıklarının genellikle doğruladıkları üzere, Kubilay yaralı halde cami avlusuna sığındıysa da, Derviş Mehmet ve arkadaşları peşisıra geldiler. Derviş Mehmet, çantasını açıp testere ağızlı bağ bıçağını çıkardı ve yaralı yedeksubay Kubilay'ın başını oracıkta gövdesinden ayırdı. Kesik başı yeşil bayrağın sopasına dikmeye çalışırlar ancak bir türlü başaramazlar. Birisi ip getirir ve Kubilay'ın başı yeşil bayrağın dikili olduğu sopaya iple bağlanır.

Olay yerine yetişen Bekçi Hasan ateş edip gruptan birini yaraladı. Ancak açılan ateş sonucu o da şehit düştü. Arkadaşının yardımına koşan bekçi Şevki de açtığı ateş sonucu şehit düştü. Birkaç dakika içinde üç şehit verilmiş, bir baş kesilmişti.

Bu aşamada askeri birlik yetişir. Komutan "Teslim olun!" diye bağırır. Ancak olay çatışmaya dönüşür ve askeri birlik ateş eder. Göstericilerden Derviş Mehmet de dahil bazıları yere serilirken, bazıları kaçar. Daha sonra hepsi birden yakalanır.

Kubilay Olayı, genç Türkiye Cumhuriyeti'nin 1925'deki Şeyh Sait İsyanından sonra tanık olduğu ikinci önemli irtica olayıdır.

Devlet sert tepki göstedi. 27 Aralık 1930 günü Dolmabahçe Sarayı’nda Mustafa Kemal Paşa’nın başkanlığında bu konuda bir toplantı yapıldı. Kaynakların ifadesine göre, Atatürk, Kubilay Olayına çok kızmıştı. Daha birkaç yıl önce Yunan İşgalinin acılığını tatmış bir muhitte bu olayın meydana gelmesi üzerine, bazı kaynaklara göre, ilçenin haritadan silinmesini emretti. Ertesi gün de, "Böyle emirler verirsem, uygulamayın, sonra bir daha sorun", dedi. Ancak olayın niteliği ve cereyan ediş şekli nedeniyle çileden çıktığı muhakkaktır. 28 Aralık 1930'da orduya gönderdiği başsağlığı telgrafında, "Mürtecilerin gösterdiği vahşet karşısında Menemen’deki ahaliden bazılarının alkışla tasvipkar bulunmalarının bütün cumhuriyetçi ve vatanperverler için utanılacak bir hadise" olduğunu belirtti.

31 Aralık 1930 günü Menemen ilçesi ile Manisa ve Balıkesir’in merkez ilçelerinde 1 Ocak 1931’den itibaren 1 ay süre ile Fahrettin Altay komutasında sıkıyönetim ilan edilmiş ve 1. Kolordu Komutan Vekili General Mustafa Muğlalı başkanlığında bir Divanı Harp kurulmuştur. 7 Ocak 1931'de bu kez İzmir'de yine Mustafa Kemal Paşa başkanlığında ikinci bir toplantı yapıldı. Olaya doğrudan veya dolaylı katılan 105 sanık (anayasayı cebren tağyir, eyleme iştirak, azmettirme veya Mehdi Mehmedin Mehdiliği için harekete geçtiğini bildikleri halde zamanında Hükümete haber vermedikleri ve tekkelerin seddinden sonra ayini tarikat icra ettikleri suçlamalarıyla) 15 Ocak 1931'dan itibaren Divanı Harp’te yargılanmaya başlandı, 24 Ocak 1931 günü iddianame okundu ve 29 Ocak 1931 günü mahkeme 36 (ölmüş olan bir sanık ile 37) kişinin idama mahkum edilmesine, 40 kişinin sorumsuzluğu nedeniyle salıverilmesine, 27 sanığın beraatine, 41 kişiye çeşitli hapis cezaları verilmesine hükmetti ve karar Meclis’in onayına sunuldu. İdam hükümlülerinin 6'sının yaşı küçük olduğundan, onların ölüm cezaları ağır hapse çevrildi. T.B.M.M. Adalet Divanı ayrıca iki idamlığın cezasını 2 yıl hapse çevirdi.

Kalan 28 sanık, 3 Şubat 1931 gecesi Menemen'de idam edildi. Bazıları Kubilay'ın başının kesildiği yerde asıldı. Mahkumlardan biri idam sehpasının önünden kaçabildi. İki hafta sonra yakalandı ve ertesi gün idam edildi. Olayın hemen ardından Menemen'de devrim şehidi iki bekçi ve Kubilay adına anıt dikildi. Anıtın üzerinde şöyle yazar:

"İnandılar, dövüştüler, öldüler. Bıraktıkları emanetin bekçisiyiz."

Sıkıyönetim, 28 Şubat 1931’de Manisa ve Balıkesir’den, 8 Mart 1931'de de Menemen’den kaldırıldı.

Cezalar

İdam edilenler: 1. Manisa'dan kahveci çırağı Mustafa 2. Manisa'dan terzi Talat 3. Manisa'dan topçu Hüseyin 4. Manisa'dan tatlıcı Mustafa Hüseyin 5. Manisa'dan eskici Hüseyin Ali 6. Manisa, Keçeli köyü'nden Himmetoğlu Süleyman 7. Manisa, Paşa köyü'nden Kahya Ahmetoğlu İsmail 8. Manisa'dan Mutaf Süleyman 9. Manisa'dan Manifaturacı Osman 10. Manisa'dan Hafız Cemal 11. Manisa'dan Tabur İmamı İlyas Hoca 12. Manlsa'dan Alipaşazade Ragıp Bey 13. Manisa'dan Şeyh Hafız Ahmet 14. Manisa'dan Giritli İbrahimoğlu İsmail 15. Menemen Bozalan'dan Koca Mustafa 16. Menemen Bozalan'dan Hacı İsmail 17. Menemen Bozalan'dan Hacı İsmailoğlu Hüseyin 18. Menemen Bozalan'dan Göriceli Abdülkerim 19. Menemen'den Yukarıcumalı Ramiz 20. Menemen'den Çıtaklı Molla Süleyman 21. Menemen'den Hayimoğlu Jozef (İdam) ("Şeriat isterük" diye bağıranların arasına karışmış bir Yahudi vatandaşımızdır.) 22. Menemen'den Şımbıllı Ali Osmanoğlu Memet 23. Menemen'den Arnavut Yusufoğlu Kamil 24. Menemen'den Kerimoğlu İbrahim 25. Menemen'den Selimoğlu Boşnak Abbas 26. Alaşehir'den Şeyh Ahmet Muhtar 27. Alaşehir'den Esat’ın oğlu Memet Ali 28. Manisa Hastanesi imamlığından mütekait Laz İbrahim Hoca 29. Manisa'dan Emrullahoğlu Memet

Manisa'dan Nalıncı Hasan idama bedel (24) sene hapis (20) yaşında Manisadan Çoban Ramazan idama bedel (24) sene hapis (20) yaşında Manisadan Giritli Küçük Hasan idama bedel (24) sene hapis (17) yaşında Menemenden Harputlu Ömeroğlu Memet idama bedel (24) sene hapis (65) i mütecaviz İzmirden Laz Memet Ali Hoca idama bedel (24) sene hapis (65) i mütecaviz Erbilli Şeyh Esat idama bedel (24) sene hapis (65)i mütecaviz

Hapis ve Ağır Hapis Cezalarına Mahkum Edilenler:

Horus köyünden Selahattin oğlu Naşit (15 sene ağır hapis) Horus köyünden Yakupoğlu Ali (15 sene ağır hapis) Horus köyünden Muhittinoğlu Ali Koç (15 sene ağır hapis) Horus köyünden Hasanoğlu Ahmet (15 sene ağır hapis) Horus köyünden Neciboğlu Mevlut (15 sene ağır hapis) Horus köyünden Ragıboğlu Osman (15 sene ağır hapis) Horus köyünden Mümtazoğlu Haşim 65 yaşını mütecaviz olduğundan 12,5 sene ağır hapis 14 kişiye 3'er sene hapis 20 kişiye 1'er sene hapisBugün ÖZEL BÜRO İSTİHBARAT GRUBU imzanı bekliyor!

ÖZEL BÜRO İSTİHBARAT GRUBU bu imza kampanyası için senin desteğini bekliyor: «@TC_icisleri @genelkurmay @gnkur @TSKGenelkurmay: MENEMEN ŞEHİDİMİZ ASTEĞMEN KUBİLAY'A YAKIŞIR ANIT MEZAR İSTİYORUZ.». ÖZEL BÜRO İSTİHBARAT GRUBU ve imza atan diğer 140 kişiye katıl.