YSK HAKKINDA SUÇ DUYURUSU

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 1.000.

1.000 imzaya ulaşıldığında, bu kampanyanın öne çıkarılan kampanyalarda yer alma ihtimali artar.

Ülkemizde seçimler YSK Yüksek Seçim Kurulu'nun yetki ve sorumluluğunda yapılmaktadır. Bu amaçla YSK'nın görevleri şöyledir:

Seçimlerin başlamasından bitimine kadar, seçimin düzen içinde yönetimi ve dürüstlüğüyle ilgili bütün işlemleri yapmak ve yaptırmak, seçim süresince ve seçimden sonra seçim konularıyla ilgili bütün yolsuzlukları, şikayet ve itirazları incelemek ve kesin olarak karara bağlamak.

- Cumhurbaşkanı seçimi tutanaklarını kabul etmek ve seçilen cumhurbaşkanı adına seçildiğine dair tutanak düzenlemek.

- TBMM üyelerinin seçim tutanaklarını kabul etmek.

- Seçmen kütüğünün oluşturulması, güncellenmesi, yönetilmesi ve denetimine ilişkin usul ve esasları belirlemek.

- Kanunun uygulanmasına ilişkin konular ile görev, yetki ve sorumluluk alanına giren hususlarda prensip kararları almak ve diğer düzenlemeleri yapmak.

- Seçim sürecinde, seçmenlerin hak ve yükümlülükleri ile seçim iş ve işlemlerinin anlatılması amacıyla radyo ve televizyonlarda zorunlu yayın kapsamında yayınlanmak üzere tanıtım programları hazırlamak veya hazırlatmak.

- Seçmen kütüğünün önemi ve düzenleme yöntemleri ile seçmenlerin görev ve sorumlulukları hakkında tanıtım programlarıyla vatandaşları bilgilendirmek.

Ancak bu görevini dürüstlükle yerine getirmemektedir! Şöyle ki ; bu güne kadar verdiği kararlarda ya daha önce verdiği kararları yok saymakta ya da adalete ve hukuka olan toplumsal güveni zedeleyici , güveni yok edici kararlar vermektedir. Ülkemizin demokrasi hasımlaşması genel olarak iktidar ve muhalefet yanlıları olarak gerçekleşmektedir. YSK verdiği çelişkili haksız ve hukuksuz kararları ile hem her iki tarafın demokrasiye ve rejime olan güvenini yok etmekte bu suretle rejimi tehlikeye sürüklemektedir. YSK adil ve tarafsız karar vermemekle hem görev ve yetkilerini kötüye kullanmakta hem de görevini suistimal etmektedir. Bu nedenle yargılanmalıdırlar!