İhsan Şenocak hoca görevine iade edilsin

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 200.


İhsan Şenocak ismiyle maruf ehli sünnetin kıymetli ve dertli ilim adamı bir takım şer odaklarının hileleriyle görevinden alınmıştır. Sizden isteğim müslümanların derdini çeken çözümler üretmeye çalışan ve bu uğurda hakaretlere maruz kalan hocamızın yeniden görevine iade edilmesi için hiç olmazsa yaptıklarına karşı bir vefa borcu olarak bu kampanyaya destek vermenizdir. Benim imzamdan ne olur deme unutmaki bir çiçekle bahar açmaz lakin  her çiçek baharın habercisidir.