Cezaevlerinde kapalı görüş haftada bir olsun ve birinci derece yakınları kapsasın.

Cezaevlerinde kapalı görüş haftada bir olsun ve birinci derece yakınları kapsasın.

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 100.
100 imzaya ulaşıldığında, bu kampanyanın öne çıkarılan kampanyalarda yer alma ihtimali artar.
TC CUMHURBAŞKANLIĞI ve tarafına Hayrunnisa Önal bu kampanyayı başlattı

Cezaevleri, suçu isbatlanmamış tutukluların da özgürlüklerinden mahrum bırakıldığı, yaşama şartları her bakımdan zor yerlerdir. Korona tedbirleri kapsamında buradaki insanlara ceza içinde ceza çektiren görüş kısıtlamaları getirilmiş, haftalık kapalı görüşler ve aylık açık görüşler iptal edilerek hem tutuklular hem de yakınlarına ağır bir bedel ödetilmektedir. Ayda bir yapılan kapalı görüşte kişi sayısı kısıtlaması nedeniyle, tutuklu vatandaşımız  çocuklarını dahi dönüşümlü sırayla görebilmektedir. Oysa açık görüş yapılamasa da, tüm sağlık önlemleri alınarak, cam arkasından tutuklu ile yakınının telefon aracılığıyla gerçekleştirdiği kapalı görüşlerin haftalık olarak ve birinci derece yakınlarını kapsayarak yapılması sağlanabilir. Bu anlamda yetkililerin bu soruna çözüm üretmeleri için  dikkatlerini çekmek adına bu kampanyaya katılımınız büyük önem arzetmektedir. Kimin başına ne zaman ne geleceği bilinmez. Herkesi empati yaparak duyarlı olmaya davet ediyor ve saygılar sunuyorum. Teşekkür ederim. 

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 100.
100 imzaya ulaşıldığında, bu kampanyanın öne çıkarılan kampanyalarda yer alma ihtimali artar.