Bilim İnsanı Bülent Şık Tutuklanmasın

Bilim İnsanı Bülent Şık Tutuklanmasın

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 100.
100 imzaya ulaşıldığında, bu kampanyanın öne çıkarılan kampanyalarda yer alma ihtimali artar.
TC CUMHURBAŞKANLIĞI ve tarafına Ülkü Aleyna bu kampanyayı başlattı

Kocaeli, Ergene Çayı havzasında yer alan Kırklareli, Edirne, Tekirdağ ile Antalya’da yapılan, Sağlık Bakanlığınca sonuçları kamuoyuna açıklanmayan araştırmayı halka duyuran bilim insanı Bülent Şık hakkında Sağlık Bakanlığınca 5 yıldan 12 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

8 milyona yakın insanın yaşadığı bu bölgelerde kanserden ölüm oranlarının yüksek çıkması üzerine Sağlık Bakanlığı, 2011-2015 yılları arasında Kocaeli, Ergeneke çayı havzasındaki Kırklareli, Edirne, Tekirdağ ve Antalya’da bir araştırma yapma kararı aldı. Bu kapsamda Şık’ın da o dönem görev yaptığı Akdeniz Üniversitesi ile protokol yapıldı. Protokole, yetkili makamın izni olmadıkça araştırmanın sonuçlarının açıklanamayacağı hükmü de konuldu.

Araştırmanın sonuçları vahimdi. Çalışmalar, Kocaeli ili ve Ergene Çayı havzasında yer alan Kırklareli, Tekirdağ ve Edirne’de insan sağlığına zarar verecek ölçüde çevre kirliliği olduğunu gösteriyordu. Çeşitli gıdalarda ve içme suyu olarak kullanılan bazı su kaynaklarında pestisitler, ağır metaller, poliaromatik hidrokarbonlar vb. gibi toksik bileşiklerin yüksek düzeyde kalıntıları tespit edildi. Bazı yerleşim bölgelerindeki suların kurşun, alüminyum, krom ve arsenik kirliliği nedeniyle içilemez durumda olduğu belirlendi.

Ancak sonuçların kamuoyuna duyurulmadı. Bu sorunların önüne geçebilmek için herhangi bir çalışma yapılmadı.

Yapılan çalışmaların üzerinden üç yıl geçtikten sonra herhangi bir çalışma yapılmadığını gören Bülent Şık kendi imkanlarıyla, yaptıkları çalışmaları halka duyurmaya çalıştı. Bunda herhangi bir art niyet aranmayıp, bilim adamımızın kendi ülkesinin geleceği için önemli çalışmalar yapan bir insan olduğu göz ardı edilmemelidir. Ayrıca Dünya Üniversiteler Servisi’nin Lima Bildirgesi’nde, “Akademik çevrenin araştırma işlevi ile ilgili tüm üyeleri bilimsel araştırmanın evrensel ilke ve yöntemlerine tabi olarak, herhangi bir müdahaleye maruz kalmaksızın araştırma çalışmalarını sürdürme hakkına sahiptir. Bu kişiler aynı zamanda araştırmalarının sonuçlarını başkalarına özgürce iletme ve sansürsüz yayınlama hakkına da sahiptir” denildiği göz önünde bulundurulmamalıdır.

Devletimizin bilim insanlarımıza özgür bir ortam sağlamalarını temenni ediyor ve öğretim görevlisi Bülent Şık’ın tutuksuz yargılanmasını talep ediyoruz.

 

 

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 100.
100 imzaya ulaşıldığında, bu kampanyanın öne çıkarılan kampanyalarda yer alma ihtimali artar.