Kampanya Kapatıldı

Zorunlu Gss pirim borçları silinsin

Bu kampanya 659 destekçiye ulaştı


Milyonlarca işsiz gence,  GSS pirimini ödeyemediği  ve gelir testine giremediğinden dolayı yüksek miktarlarda GSS pirim borcu taahhuk ettirildi.  Daha önce hiç teste girmediyseniz pirim borcunuz faizi ile birlikte 11000 TL’yi buluyor. Son çıkarılan yapılandırma ve pirim afları mağduriyetleri gidermedi. Geçmiş pirim borçları silinecek diye söz verilmesine rağmen sadece 25 yaş altı gençleri kapsayacak şekilde daraltıldı.

Gelir testi yaptırmadıysanız 2012’den beri her ay için geçmişe dönük pirim ödemek zorundasınız.

Çoğu kimseye bildirim dahi gelmiyor.  Ne kadar borçlandırıldığından habersizler.  Rastgele giriş yaptıklarında gördükleri rakamlarla şok oluyorlar.

Kendilerine bir gelir isnat edilmiş aile geliri diye, oysa gelirin gerçek sahibi değiller.

Gelir vergisi kanununa göre gelir kişiseldir ve gelirin gerçek sahibi onu kazanan ve elinde bulunduran kişidir. İstenilen maaş bordroları aileye değil kişilere aittir.

Kanuna göre resen GSS’li yapılıp, gelir testine girmediği için sağlık yardımı alamayan, devlet hastanelerine ücretli muayene olan insanlar var. Oysa GSS’li yapılmış, kendisine borç taahhuk eden bir insanın neden sağlık hizmeti almaya müstahak olmaması anlaşılır gibi değil.

Ülkemizde sistem tartışması altında “Daha Güçlü Türkiye” sloganıyla yola çıkılıp, kendilerine iş imkânı sağlamak yerine,  gelirli olmayan insanlara başkalarının gelirlerinden gelir isnat edilip, yararlanmadığı bir hizmetin bedelini ödetmek hangi mantık, vicdanla bağdaşıyor?

Aralarından üniversite mezunlarının olan insanlar var. İş bulamadıkları ve ödeme güçleri olmadığından gelir testine giremiyorlar.  İmkânları olsa sigortalarını kendileri öderler, devlete muhtaç olmazlar. Hem işsizlik, hem de gelecek kaygısı içerisinde bocalarken hak etmedikleri bir borçla karşılaşmaktalar.

Uygulama şu anki haliyle hayata geçirildiği günden beri eleştirilmekte ve mağduriyetlere neden olmaktadır; genel kabul görmemektedir; sürdürülebilir olmadığı bilinmektedir.  Yine de yanlışta ısrar edilmekte ve hiçbir kapsamlı düzenleme yapılmamaktadır.  Suriyeliler sağlık yardımı alabilirken bu ülkenin pırıl pırıl evlatları, gerçek bir gelire sahip olmadıkları ve işsiz oldukları halde sağlık hizmeti alamayıp, kendilerine pirim borcu taahhuk ettiriliyor.

Sağlık hizmeti almamış, gelir testine girememiş ve kendilerine bildirim yapılmamış 25 yaş üstü gençlerin de pirim borçları silinsin.

 Bugün Gss imzanı bekliyor!

Gss Mağdurları bu imza kampanyası için senin desteğini bekliyor: «TC Başbakanlık: Zorunlu Gss pirim borçları silinsin». Gss ve imza atan diğer 658 kişiye katıl.