Kampanya Kapatıldı

Balıkçı barınakları hakkında Başbakanlık tarafından alınan kararı durdurmak istiyoruz.

Bu kampanya 180 destekçiye ulaştı


Balıkçı barınakları balıkçılarındır.

 

Başbakanlık tarafından alınan bir kararla Tarım Gıda ve Hayvancılık bakanlığının hükmi tasarrufu altında bulunan balıkçı barınakları Ulaştırma Bakanlığına devredilmektedir.

Bu devir işlemi ile birlikte Balıkçı Barınaklarının işletilme, yönetimi ve kiralanmasına dair hükümler içeren “balıkçı barınakları yönetmeliği” değiştirilmektedir.

Yeni uygulama Tarım bakanlığı devreden çıkarılarak balıkçı kooperatifleri ile bütünleşik bir yapı olan balıkçı barınakları balıkçıların elinden alınarak tekne parklar ya da marinalara dönüştürülecektir.

Balıkçı barınakları balıkçılık yönetiminin en önemli noktalarından birisidir. Gerek balıkçılık faaliyetlerinde ki “balıkçılık kıyı yapıları” olmaları nedeni ile gerekse balıkçılık faaliyetlerinin sosyo-ekonomik ve sosyo-kültürel işlevi nedeni en küçüğünden en büyüğüne kadar balıkçılık sektörü için bir kilit taşı niteliğindedir.

Avcılık öncesi faaliyetler, avcılık sonrası faaliyetler, av araçlarının bakım ve onarımı,  teknelerin bakım ve onarımı balıkçılık faaliyetlerinin olmazsa olmazlarıdır. Balıkçılık mesleği ve ihtiyaçları açısından olduğu gibi balıkçılık yönetimi ve ihtiyaçları açısından da barınakların işletilmesinin kooperatif ve birlikler yönetim ve denetlenmesinin ise Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmesi gerekmektedir.

Bu nedenle;

Balıkçı barınakları hakkında alınan karardan vaz geçilmesini talep etmekteyiz.

Şüphesiz Su Ürünleri Kanunu ve Balıkçı Barınakları Yönetmeliğinin günün ihtiyaçlarına cevap vermemekte ve güncellenmeleri gerekmektedir. Su Ürünleri Kanun taslağında olduğu gibi Balıkçı Barınakları yönetmeliği de ortak akla dayanmalı tüm paydaşların görüş ve katkıları alınarak  hazırlanmalıdır.

Bu vahim karardan dönülmesini ve tüm paydaşların katkılarının sağlanacağı bir ortak akıl toplantısının sonuçları göz önünde bulunarak yeni bir Balıkçı Barınakları yönetmeliği hazırlanmasını talep ediyoruz.Bugün kenan imzanı bekliyor!

kenan kedikli bu imza kampanyası için senin desteğini bekliyor: «TC Başbakanı Binali YILDIRIM ve Tarım Gıda ve Hayvancılık Bakanı Faruk ÇELİK: Balıkçı barınakları hakkında Başbakanlık tarafından alınan kararı durdurmak istiyoruz.». kenan ve imza atan diğer 179 kişiye katıl.