Çok geç olmadan sesimizi duyun! İş Güvenliği Uzmanı günah keçisi değildir..!

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 200.


Ülkemizde her yıl binlerce iş kazası yaşanıyor ve bunların içerisinde ortalama 1000- 2000 kadarı ölümle sonuçlanıyor. Riskler önlenmiyor, iş kazaları da ölümler de azalmıyor! Mahkemeye düşen bir iş kazası olduğunda ise akla ilk gelen isim nedense iş güvenliği uzmanı oluyor! 

İş güvenliği profesyonelleri (uzman ve hekimler) bu kazaların önlenmesi için olası riskleri gerek yazılı, gerekse sözlü olarak işverene bildirmekle yükümlüdür. 6331 sayılı yasanın 8. maddesinde; İşverene iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili konularda rehberlik ve danışmanlık yapmak üzere görevlendirilen işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı, görev aldığı iş yerinde göreviyle ilgili mevzuat ve teknik gelişmeleri göz önünde bulundurarak iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili eksiklik ve aksaklıkları, tedbir ve tavsiyeleri belirler ve işverene  yazılı olarak bildirir. Eksiklik ve aksaklıkların düzeltilmesinden, tedbir ve tavsiyelerin yerine  getirilmesinden işveren sorumludur denmektedir. Yasada söylendiği gibi uzman da hekim de danışmandır, olması gerekeni tespit eder ve iletir ancak ne iş güvenliği uzmanında ne de işyeri hekiminde önlem almasını sağlayacak ekonomik güç de yoktur, yetkiye de sahip değillerdir.

Ne yazık ki bildirdiği tespitler ve öneriler konusunda iyileştirme yapılmadığı için, kazaların tedbirleri alınmadığı için bir iş kazası olduğunda hapis cezası alan ,işçi maaşıyla çalışıp işverenin ödeyeceği tazminata ortak tutulan meslektaşlarımız var. İş güvenliği uzmanları 6331 sayılı kanuna göre görev yapar, bu kanundaki görevlerince yargılanmalıdır! Verilecek en büyük ceza sertifikanın askıya alınması ve sonrasında iptali olmalıdır!