Yurtdışında yaşayan ‘gurbetçilerin’ oy kullanma hakkı kaldırılsın.

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 100.


Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Yurt dışında yaşıyorum/yaşıyoruz.Ülkemize (Türkiye) yılda bir izne gidip yaklaşık 4-5 hafta kalıp asıl ikamet ettiğimiz yere/ülkeye dönüyoruz.Çalıştığımız,evimizin,çocuklarımızın,torunlarımızın olduğu yerde hayatımımızı sürdürüyoruz.Gönül bağımız hiç kesilmesede fiziki olarak  yılda bir kaç hafta Türkiye’de bulunup tatil modunda günlerimizi geçiriyoruz. Akrabalarımız, dostlarımız, arkadaşlarımızla yılın yorgunluğunu/stresini atıp asıl ikamet ettiğimiz adrese dönüyoruz. Türkiye’deki hayatın pahalılığı/ucuzluğu,vergilerin azlığı/çokluğu,yasaların adil uygulanıp/uygulanmadığı,sağlık hizmetlerinin iyi/kötü olması,sosyal hakların,sigorta primlerinin azlığı/çokluğu,kıdem tazminatının kaldırılıp/kaldırılmaması,emeklilik aylığının azlığı/çokluğu bizleri etkilemiyor.KISACA NE ALGIDA VARIZ,NE VERGİDE.Bırakalım Türkiye’de yaşayanlar kimleri seçeceğini,kimlerin onlar adına yasa çıkaracağını karar versinler.Türkiye’de yaşayan onlar,ülkede olup bitenlerden onlar etkileniyorlar.Kendi giyecekleri gömleğin modelini kendileri karar versinler.Yurt dışında yaşayanlar değil.

Dünyada yurtdışında yaşayan vatandaşlarına oy hakkı tanıyan ülke sayısı fazla değil.Olan ülke vatandaşlarının önemli bir bölümü yaşadıkları ülkeye entegre oldukları için,ülkelerindeki seçim telaşı/yarışını ikamet ettikleri ülkeye aktarmıyorlar. Ülkelerindeki politikacılar propaganda yapmak için gelmiyorlar,miting,toplantı yapmıyorlar.Ülkemiz açısından durum tam tersi.Ülkemizden politikacılar propaganda yapmak için geliyorlar.Bu durum zaman zaman yaşadığımız ülke yönetimleriyle sorun/gerilim çıkarıyor.Türkiye’deki seçim sonuçları bizi doğrudan etkilemiyor;Ancak iki ülke arasında çıkan sorunlardan doğrudan etkileniyoruz.Ortaya çıkan sorun/gerilim yabancı düşmanlığının artmasına neden olup,bize negatif olarak yansıyor.Kendi soydaşlarımız/vatandaşlarımız arasında yaşadığımız çekişme/gerilim cabası.

Yurtdışında yaşayan bizlerin oy hakkının olması ülkemizle olan gönül bağlarını kuvetlendirici hiçbir katkısı olmadığı açıktır. Yurtdışında oy kullanma 2011 yılında başlamıştır.O tarihten bugüne gönül bağını artırdığı/katkısı olduğunu hiçkimse iddia edemez. Böyle bir iddia daha önceki yıllardaki gönül bağının düşük olduğu yorumunuda içinde taşıyacaktırki;Bu iddia geçmiş yıllara dönük hepimize yapılmış büyük bir saygısızlık olacaktır. Ancak yaşanmış/yaşanacak olan sorun/gerilimlerin gönül bağı için negatif etki yaptığı/yapacağı rahatlıkla söylenebilir.

NE ALGIDA NE VERGİDE payımız olmayan yurtdışında yaşayan bizler Türkiye’de yaşayanların tercihlerine saygı göstermeliyiz. Elimize aldığımız veya verilmek istenen makasla Türkiye'de yaşayanlara elbise biçmemeliyiz.

Sonuç olarak;Yasama kurumunun (TBMM)başkanı olarak ilgili yasanın iptali için gerekli yasal işlemleri başlatmanızı talep ederiz.Saygılarımızla.