Turizm teşvik kanunu geri çekilsin

Turizm teşvik kanunu geri çekilsin

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 1.500.
1.500 imzaya ulaşıldığında, bu kampanyanın yerel basında yer bulma ihtimali artar.
TBMM tarafına Serhat Konar bu kampanyayı başlattı

28 Temmuz 2021 Çarşamba günü Resmi Gazete’de yayınlanan “7334 sayılı Turizm Teşvik Kanunu ile bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” derhal iptal edilmelidir.

Henüz orman yangınları söndürülmeden çıkan “7334 sayılı Turizm Teşvik Kanunu ile bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile cumhurbaşkanı tek bir imzayla turizm bölgelerinde sınırlarını belirlediği bölgeyi yapılaşmaya açabilecek.

Yangından mal kaçırılır gibi çıkarılan kanunla orman arazileri “kültür ve turizm gelişme bölgeleri dışında kalsa” dahi “kamu yararı” kapsamında değerlendirilerek turizm yatırımcılarına açılabilecek.

“yeri, konumu ve sınırları” cumhurbaşkanı tarafından ilan edilen alanlardaki bütün devlet taşınmazları turizm kapsamına girebilecek. 

Devlet malı, halkın ortak malıdır. Hiçbir şahıs bu ortak değeri kendi başına aldığı kararla satamaz, yerini ve niteliğini değiştiremez.

Bugün gezegenimizin içinde bulunduğu çevresel koşullar göz önüne alındığında, deniz yaşamı ve su kaynakları gibi orman arazileri yalnızca ülkenin değil, dünyanın mirasıdır. Çocuklarımızın, canlılığın ve yeryüzündeki yaşamın garantisidir. 

Doğanın kuralları kesindir. Biz onun bir parçası olarak, kendini doğadan üstün gören her anlayışın, yaptırımın ve kanunun karşısındayız.

Bu nedenle “7334 sayılı Turizm Teşvik Kanunu ile bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”un iptalini talep ediyoruz.

Kampanyamızı imzalayıp paylaşarak daha çok kişiye ulaşmamıza yardım edebilirsiniz. 

Bu güzel ülke, güzel ormanlar hepimizin. Desteğiniz için teşekkür ederiz.

 

 

 

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 1.500.
1.500 imzaya ulaşıldığında, bu kampanyanın yerel basında yer bulma ihtimali artar.