Seçilecek Cumhurbaşkanı *BAŞBUĞ* unvanı alsın.

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 100.


Neden, sadece Cumhuriyet dönemi yada Osmanlı? Selçuklular, Uygurlar, Gazneliler, Göktürkler,... Büyük Hun imparatorluğu TÜRK DEĞİL Mİ? Kim bu ayrımcılığı yapar da niye susulur. Bu kadar köklü bir tarih hangi millete kısmet olmuşta geri çevrilmiş.
Oğuz Kağandan, Fatih Sultan Mehmet'ten, Abdülhamit han'dan Atatürk'e kadar hepsi benim Atam. Onlara vefa borcum var...

1-Türkiye'nin ana kurucu unsuru olan, 120 den fazla Devlet kuran Türk varlığını ve Türk dilini, bütün olarak ele almak için

2- Farklı bir dönemin başladığını mühürlemek ve Dünyadaki Türkler ile gerçek anlamda işbirliği yapmak , Türklerin Lider devleti olduğumuzu haykırmak için

3- Toplumlar arası  sinerji, köklü tarihsel bir bağlantı, güç ve toparlanma hissi vereceğine inandığım "BAŞBUĞ Unvanının" Cumhurbaşkanı unvanı yerine (seçimlerden sonra) kullanılmasını teklif ediyorum... Oguz SOLAK