VERGİDE ADALET SAĞLANSIN

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 500.


Türkiye’de ücretli çalışanlar üzerinde ağır bir vergi yükü bulunmaktadır.

Yılın başında aldığımız net ücret vergi kesintileri nedeniyle ilerleyen aylarda giderek azalmaktadır.

Türkiye’de vergi alanında yapılacak reform ancak ücretliler aleyhine var olan adaletsiz yapının değiştirilmesi ile mümkün olacaktır.


TBMM’den beklentimiz asgari ücret kadar gelirin vergi dışı bırakılması, ücret üzerindeki vergi yükünün azaltılması ve verginin geniş kitlelere adil bir şekilde yansımasının sağlanmasıdır.