VERGİDE ADALET SAĞLANSIN

VERGİDE ADALET SAĞLANSIN

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 100.
100 imzaya ulaşıldığında, bu kampanyanın öne çıkarılan kampanyalarda yer alma ihtimali artar.
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu ve tarafına Türk-İş bu kampanyayı başlattı

Türkiye’de ücretli çalışanlar üzerinde ağır bir vergi yükü bulunmaktadır. Yılın başında aldığımız net ücret vergi kesintileri nedeniyle ilerleyen aylarda giderek azalmaktadır.

Türkiye’de vergi alanında yapılacak reform ancak ücretliler aleyhine var olan adaletsiz yapının değiştirilmesi ile mümkün olacaktır.

TBMM’den beklentimiz asgari ücret kadar gelirin vergi dışı bırakılması, ücret üzerindeki vergi yükünün azaltılması ve verginin geniş kitlelere adil bir şekilde yansımasının sağlanmasıdır. 

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 100.
100 imzaya ulaşıldığında, bu kampanyanın öne çıkarılan kampanyalarda yer alma ihtimali artar.