Turizmde "Askı" ve "Mevsimlik Çalışma" İşçiler İçin Kanunlarla Güvence Altına Alınsın

Turizmde "Askı" ve "Mevsimlik Çalışma" İşçiler İçin Kanunlarla Güvence Altına Alınsın

Başlama tarihi:
3 Temmuz 2020
Muhatap:
Türkiye Büyük Millet Meclisi (Türkiye Büyük Millet Meclisi) ve 1 diğer muhatap daha
İmzalar: 300Sonraki Hedef: 500
Hemen destekle

Bu kampanya neden önemli?

Askı sistemi, esnek istihdamın turizm sektörü içindeki en baskın uygulamasıdır. Bu uygulama ile işverenler sezon dışı dönemde tüm işçi maliyetlerinden kurtulmaktadır. İşçiler açısından ise güvencesizlikten ve hak kaybından başka bir şey demek değildir. Askı sistemi, pandemi sırasında karşılaştığımız gibi, birçok turizm ve bağlı işkolları emekçilerinin kısa çalışma ödeneğinden faydalanması önünde engel olmuştur. İşsizlik sigortası ve kıdem tazminatı gibi haklarından da çoğu durumda mahrum kalmaktadır.

Bizler turizm ve bağlı işkolları emekçileri olarak askı sistemi uygulamasının tamamen değiştirilerek haklarımızın güvence altına alınmasını istiyoruz. Çalışırken ücretlerimizden kesilen sayısız vergi ve primlerden faydalanmamızın sağlanmasını istiyoruz. Siz de bir imza vererek sesimize ses olun!

  • Askı sistemi, turizm sektöründe uygulanmak üzere iş kanununda özel maddelerle düzenlenmelidir.
  • Askıya çıkarılan işçi, işveren tarafından gerekli kurumlara işçinin de takip ve kontrol edebileceği bir yolla bildirilmelidir.
  • Askıya çıkarılan işçinin hak kaybını engellemek için sigortasının 2/3’ü devlet, 1/3’ü işveren tarafından eksiksiz bir şekilde karşılanmalıdır.
  • Kısa çalışma ödeneğinde olduğu gibi, işçi askıda olduğu süre içerisinde ücretinin brüt tutarının %60’ı, asgari ücretin %150’sini geçmeyecek şekilde, İşsizlik Sigorta Fonu’ndan karşılanmalıdır.
  • Turizm sektörü ve bağlı işkolları işçilerinin, iş akdi askıya alınması, mevsimlik sezon işçiliği gibi sebeplerle ödeneklerden faydalanamıyor. Gerekli şartları yerine getiremiyor. 18 numaralı iş kolu bünyesinde olan işçiler için bu koşullar esnetilmelidir.
  • Koşullar sağlanamadığı için, askıya alındığı süre zarfında yeni bir iş bulmak zorunda olan, mevsimlik çalışma sebebiyle aynı işletmede yarı-zamanlı çalışmaya mecbur bırakılan işçiler, sigortasız çalışmaya veya sigortalı çalışmaları durumunda haklarından vazgeçmeye zorlanmaktadır.
  • Mevsimlik çalışma ve onun getirdiği "Askı" ödenek almanın önünde engeldir. Mevsimlik çalışmaya maruz bırakılan her emekçi ödeneklerden faydalansın!

 

Bizimle iletişime geçmek için: https://bit.ly/2TDahF8

Hemen destekle
İmzalar: 300Sonraki Hedef: 500
Hemen destekle

Karar Vericiler

  • Türkiye Büyük Millet MeclisiTürkiye Büyük Millet Meclisi
  • T.B.M.M. 27. Dönem Milletvekilleri