FETÖ TERÖR ÖRGÜTÜNÜN MAĞDURLARININ SESİ

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 200.


Meclis gündeminde olan af tasarısı ile ilgili olarak hassasiyet gösterilmesi gereken bir hususu dikkatinize sunmak istiyorum;
Milliyetçi Hareket Partisi tarafından, Sayın Devlet Bahçeli'nin deyimiyle "Fetöcü savcıların yaptığı tahribatların giderilmesi" amacından bahsedilerek cezaların infazından indirim öngören bir tasarı sunulmuştur.
Oysa, fetöcü kadroların, bazı stratejik karar ve icrai konumdaki kadrolarda bulunup da, kendileri (FETÖ/PDY) ve PKK gibi kardeş terör örgütlerinin tespit edilip cezalandırılması ve yok edilmesi için milliyetçi, devletçi ve vatanperver duygular ile hak ve adalet ilkeleriyle çalışan kişileri bu kadrolardan bertaraf edip, yerlerine kendi amaçlarına hizmet edecek örgüt üyelerini atamak için düzenledikleri sahte tutanakların ve bu uydurmalarla açılan soruşturma ve davalar sonucunda yine fetöcü sözde yargı mensubu savcı ve hakimlerin verdikleri ve aynı kadrolarca kesinleştirilen haksız cezalandırma ve kurum amirlerinin disiplin soruşturması kararları sonucunda, çok sayıda memleket ve millet sevdalısı hakim, savcı, subay, müdür vs konumundaki kişiler sabıkalı ve disiplin cezalı duruma sokulmuş, bunun sonucu olarak da mesleklerini kaybettikleri gibi, bu sabıkaları ve disiplin cezaları nedeniyle yeniden iş sahibi olmalarının da önüne geçilmiş olduğu aşikardır. Sonuçta bu millet ve memleket sevdalısı kişiler önce işlerini sonra da ailelerini kaybedip intihara kadar farklı sonuçlara sürüklenmişlerdir.
Bu kişilerin ve Yüce Türk Milletinin fetöcü kadrolar yüzünden maruz kaldığı tahribatların giderilmesi için infazda ceza indirimi yetersiz olacaktır. Çünkü bu kişilere vurulan sabıkalı-cezalı damgası, cezalarının infaz edilmiş sayılması ile ortadan kalkmayacak devam edecektir. Görevlerine dönüşleri ve stratejik kadrolara yeniden atanıp devletimize ve milletimize hizmet etmeleri sağlanamayacaktır. Yani fetöcü kadroların isteği ve sağladığı sonuçlar ortadan kalkmayacaktır.
Bu bakımdan en azından, mağduru gerçek kişiler yada gerçek kişilere ait tüzel kişilikler olmayan bazı suçların ( örneğin;TCK 170,171,179... vs maddelerinde belirtilen suçlar,6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Hakkındaki Kanun, 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu, Dernekler Kanunu, 4733 Sayılı Tütün ve Alkol Piyasası Kanunu, 5607 Sayılı Kaçakçılık Kanunu vb. Özel kanunlar kapsamındaki suçlar gibi) HİÇ İŞLENMEMİŞ SAYILMASI, yani adli sicil kaydından da silinmesi, bu suçların neden olduğu YASAK HAKLARIN İADESİ ve DİSİPLİN CEZALARININ SİLİNMESİNİ öngören bir düzenleme daha adil ve amaca hizmet edip tahribatları gideren bir düzenleme olacaktır.
Milliyetçi ve Devletçi duygularla adil bir şekilde karar verip hizmet etmekten başka amaç gütmemiş olan kişilerin ve ailelerinin de mağduriyetlerinin giderilmesi bu şekilde sağlanabilecektir.
Meclis ve ilgili komisyon görüşmelerinde dikkate alınması için gerekli teklif ve önergelerin sunulması hususunda hassasiyet gösterileceği umuduyla,
Selam ve saygılarımı sunuyorum...