Özel vakıf sandık emeklilerine de dini bayramlarda 1000 tl. İkramiye ödensin.

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 1.000.

1.000 imzaya ulaşıldığında, bu kampanyanın öne çıkarılan kampanyalarda yer alma ihtimali artar.

T.C Anayasasına göre herkes eşit haklara sahiptir. Dini bayramlarda tüm emeklilere 1.000.Tl. Bayram ikramiyesi hazineden karşılanarak ödenir. Ancak yasa özel vakıf emeklilerini kapsamadığı gerekçesiyle yaklaşık 400 bin kişi kapsam dışında tutulmuş ve bazı 506 sayılı SSK kanunu kapsamında kurulan ve faaliyetini sürdüren özel banka ,sigorta ve odaların emekli sandıklarınca Ramazan Bayramı ikramiyesi ödenmemiştir. Sayın milletvekilleri ilgili yasaya özel banka, sigorta ve oda sandıkları ibaresinin eklenmesi mağduriyetimizi giderecektir.