Dedektorlerle yapılan yüzeysel tek para aramayı yasal hale getirmek için düzenleme istyorz

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 200.


Dedektorlerle yapılan yüzeysel tek para arama işleminin yasal hale getirilmesine olanak sağlayacak bir düzenleme yapılmasını istiyoruz. Bu şekilde ülkemizde hem yasa dışı define arama işleminin önüne geçilmiş olur hem de tarihi değerlerin yurtdışına çıkarılmasını engelleyebiliriz. Dünyada birçok ülkede yasalarda bu soruna yer verilmiştir ve çözümü sağlanmıştır. 

Yapılan düzenlemede sit alanları dışında kalan bölgelerde aylık küçük miktarda aidat ödenerek gerekli belge alınıp km2 sınırı olmadan arama ve araştırma yapılmasına olanak sağlanmalı. Bu şekilde hem bölge muzeler müdürlüklerine de gelir sağlanmış olacak ve bulunan tarihi sikke ve madalyon gibi tarihi değere  sahip maddeler müzelere teslim edilerek ülke içinde kalması saglanacaktir