Colyaklilar kanun teklifinin yasalasmasini bekliyor

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 2.500.


Merhaba. 2/1899 esas numaralı 27/2 yasama döneminde 11.02.2019 da başkanlığa gelen kanun teklifi 15.05.2019 da plan bütçe ve sağlık komisyonlarına sevk edilmiş görünüyor. Ama 5 aydır komisyonda görüşülüp karara bağlanmadı. Bu kanun teklifinin biran önce görüşülüp biz çölyak hastalarının ihtiyacı olan düzenlemelerin yapılmasını talep ediyoruz