ALKOL ÜRETİMİ VE İTHALATI YASAKLANSIN-DURDURULSUN

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 100.


"İçki, bütün kötülüklerin anasıdır." (Hadis No:1225, Beyrut 1351 S.A.V.)  buyurmuştur.

Ey iman edenler! İçki, kumar, dikili taşlar (putlar) ve fal okları şeytan işi birer pisliktir. Bunlardan kaçının ki, kurtuluşa eresiniz. Maide Suresi 90. Ayet

İçkinin yasak olması ayet ve hadisle sabit olduğu için haramdır. Şöyleki,

90. Ey îmân edenler! Şarab, kumar, dikili taşlar (putlar) ve fâl okları ancak şeytanın işinden bir(er) pisliktir; öyleyse ondan kaçının ki kurtuluşa eresiniz.

91. Şeytan, içki ve kumarda aranıza (o yolla) ancak düşmanlık ve kin düşürmek ve sizi Allah’ın zikrinden ve namazdan alıkoymak ister. Artık siz, (bunlardan) vazgeçen kimseler(olmaz) mısınız?

92. O hâlde Allah’a itâat edin, peygambere de itâat edin ve (ona muhâlefetten) sakının! Buna rağmen (itâatten) yüz çevirirseniz, artık bilin ki, Resûlümüze düşen ancak apaçık tebliğdir. (Maide suresi)

Bu sebeple, içkiyi önlemenin en etkili yolu, azmin da çoğu gibi yasaklanma­sı olmuştur. Nitekim fıkıh usulünde içkinin haramlığı, “sarhoş etmesi” gibi kişiden kişiye değişebilen sübjektif bir etki ve sonuca değil “sarhoş edici olması” gibi objektif bir ölçüye bağlanmıştır. Bu sebeple de kişinin, sarhoş olmasa bile sarhoş edici özelliği bulunan alkollü içkiyi ne miktar olursa ol­sun içmesi haram kabul edilmiştir.

Allah'ın kelâmında haram kılınanların esbâb-ı mûcibesi, modern ilmin gelişimiyle daha iyi anlaşılmaktadır. Kur'ân-ı Kerîm'de ilme ve akla aykırı tek bir husus gösteremezsiniz.
Peygamberimiz'in (s.a.v.) bu konuda sahih hadisleri vardır: 'Sarhoşluk veren her içkinin azı da çoğu da haramdır' hadisleri bunlardan sadece ikisidir. Ayrıca Hz. Ali (k.v.), haram âyeti nâzil olduktan sonra, 'İçki küpüne parmağım batsa, o parmağı keser atarım' buyuruyor.

%99' U MÜSLÜMAN OLAN TÜRKİYE'DE  ALKOL ÜRETİMİ VE İTHALATININ  DURDURULMASINI İSTİYORUZ. 

 

 Bugün uğur imzanı bekliyor!

uğur ağırgöl bu imza kampanyası için senin desteğini bekliyor: «TBMM: ALKOL ÜRETİMİ VE İTHALATI YASAKLANSIN-DURDURULSUN». uğur ve imza atan diğer 4 kişiye katıl.