Çocuklarımız İçin Etkin ve Somut Tedbirler Alınsın!

Çocuklarımız İçin Etkin ve Somut Tedbirler Alınsın!

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 25.000.
25.000 imzaya ulaşıldığında, bu kampanya Change.org’da en fazla imzalanan kampanyalardan birisi olur.
TBMM ve tarafına Gökben Ateş bu kampanyayı başlattı

Sayın İlgili; 

Caydırıcı etkisi bulunmayan ceza, topluma, mağdura ve suçluya hiçbir etkide bulunmaz. Şayet çocuk istismarcılarını, tecavüzcüleri bu sapkınlıktan caydıracak türde ağır cezalar verilmezse bunun sonu gelmeyecek. Üzülmek, lanetlemek, kınamak ne işe yarıyor bilmiyorum ama çözüm odaklı olmadığımız sürece bir gelişme olmayacağını biliyorum. 

Vatandaş olarak bizler aşağıda yer alan çözüm önerilerimizin derhal hayata geçirilmesini ve çocuklarımızın korunmasını istiyoruz: 
�Öncelikle yasal düzenlenmeler bir an önce yapılmalı. Sanığa yönelik ceza yasalarındaki her türlü indirim maddeleri,  bu durumlarda kesinlikle uygulanmamalı. Hakimler, savcılar bu konuda özel eğitime tabi tutulmalı. Bu tür davalar için özel mahkemeler belirlenmeli. 

�Güvenlik güçleri düzeyinde acilen Cinsel Suçlar Birimi şeklinde özel bir yapılanma gerekiyor. Burada görev alacak personel mutlaka özel olarak eğitilmeli  ve bürokratik engellere takılmayacak yetkilere sahip bir teşkilatlanma yapısı olmalı. 

�Mutlaka cinsel suçlular ve istismarcılar için özel bir kataloglama/fişleme yapılmalı. Bu kişiler yerel karakollarca düzenli olarak takip edilmeli. 

�Mobese kameraları arttırılmalı. 

�Toplumsal bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmaları, eğitim seminerleri acilen başlamalı. 

�Okullarda milli ve ahlaki değerleri ve kültürümüzü öğreten derslerin saatleri arttırılmalı ve müfredat buna göre yapılandırılmalı. 

�Dev hastahanelerimizin yanına ruhsal ve manevi terapi merkezleri yapılmalı.

�Camiler eğitim ve terbiye merkezlerine dönüştürülmeli.

Bu ve benzeri çözümler başlatılmadığı sürece, ahlaken dejenere olmuş, endişeli, güvensiz bireyler yetiştirmeye devam edeceğiz.

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 25.000.
25.000 imzaya ulaşıldığında, bu kampanya Change.org’da en fazla imzalanan kampanyalardan birisi olur.