Petition Closed

Petisyon Para Ibalik sa Orihinal na Itsura ang Band Stand sa Tayabas City, Quezon

This petition had 229 supporters


Petisyon Para Ibalik sa Orihinal na Itsura ang Band Stand at ang Paligid Nito sa Panahong Inayos ng Lend-a-Hand Society noong 1950s

  1. Hindi kami sang-ayon sa ginagawang pagbabago sa Band Stand ngayon.
  2. Nais namin na ibalik sa dating itsura ang Band Stand sa panahong inayos ito ng Lend-a-Hand Society noong 1950s kung saan available ang mga larawan bilang sanggunian.
  3. Ihanap ng ibang pwesto ang palikuran.
  4. Hayaan na mababa ang bakod at mga balutre nito ayon sa dating itsura nito batay sa maga available na larawan.
  5. Hindi na kailangan ang title na "FREEDOM PARK", marapat  na ilagay ang "BAND STAND NG TAYABAS"
  6. Bigyan ng kauukulan na paggalang at pagkilala ang naging bahagi ng Lend-a-Hand Society at ang The Wheel Club sa ginawang pag-aayos noon ng Band Stand sa pamamagitan ng maayos na marker para sa parehong samahan.
  7. Sakaling may balak ang pamahalaang lokal hinggil sa ating yamang kultura at pagbabago o pagsasaayos ng mga ito ay marapat muna na isangguni ito sa lahat kahit sa pamamagitan ng social media bago ipatupad o simulan.
  8. Ito ang aming pinaninindigan ngayong ika-17 ng Setyembre 2017 bunsod ng Huntahan sa Bandstand. 
  9. Sa katunayan lumagda kami sa petisyon na ito.

 Today: Citizens of Tayabas City, Quezon is counting on you

Citizens of Tayabas City, Quezon needs your help with “Tayabas LGU: Petisyon Para Ibalik sa Orihinal na Itsura ang Band Stand sa Tayabas City, Quezon”. Join Citizens of Tayabas City, Quezon and 228 supporters today.