we want to see tattun dressed up as a bunny boy/girl

we want to see tattun dressed up as a bunny boy/girl

มีผู้สนับสนุน 0 คน ขออีกให้ถึง 100 คน!
หากถึง100รายชื่อ แคมเปญนี้จะถูกโชว์ในหน้าแคมเปญยอดนิยม

นวมินทร์ พระสุวรรณ ได้สร้างแคมเปญรณรงค์นี้ร้องเรียน tattun himself และ

we want to see tattun dressed up as bunny boy/girl while streaming.

มีผู้สนับสนุน 0 คน ขออีกให้ถึง 100 คน!
หากถึง100รายชื่อ แคมเปญนี้จะถูกโชว์ในหน้าแคมเปญยอดนิยม