Kampanya Kapatıldı

#Tarihimedokunma

Bu kampanya 279 destekçiye ulaştı


Türkiye “Tarih Öğretmenleri Platformu’nun” YKS ( Yükseköğretim Kurumlar Sınavı) düzenlemeleri hakkındaki görüşlerini devletimiz yönetenlerine / ilgili birimlerine iletmek üzere hazırladığı rapordur
12.10.2017 tarihinde YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç Bey tarafından açıklanan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) bu milletin geleceği olan gençlerin tarih şuuru almalarına, tarih bilinci kazanmalarına kısacası “şuurlu bir gençlik” yetişmesine olumsuz etkileyecektir.
YKS’de ilk gözümüze çarpan sıkıntılar şu şekildedir;
1. Tarih dersinin ilk oturumda olmaması öğrencilerimizin tarih bilimine ilgisini azaltacaktır.
2. Tarih dersinin öneminin azaltılması uzun vadede nesillerimizin devletine, milletine olan bağlılığı ve güvenini zayıflatacaktır. Ve farklı kaynaklardan tarih eğitimi alınması ülke bütünlüğüne zarar verecektir.
3.Tarih öğretmenlerinin istihdamında hâlihazırda sıkıntı yaşandığı için meslektaşlarımız özel sektörden ekmeğini kazanıyorlar. Tarih dersinin öneminin azaltılması, ülkemizde sayısı binlerle ifade edilebilecek olan meslektaşımızın ilerleyen süreçte mesleğini yapamaz hale gelmesine neden olacaktır.
4.Nitekim -sınav sistemi bu şekilde olursa- istikbalde; derslerimizde öğretimini yaptığımız Türk töresi, İslam hukuku ve Roma hukukunu bilmeyen hukukçular, Türk devletlerinin tarihsel süreçte izlemiş olduğu politikaları bilmeyen siyaset bilimciler ve diplomatlar yetişecektir.
5. Bu ülkenin doktoru, avukatı, mühendisi tarih şuurundan yoksun yetişecektir.
6. Okul müfredatlarında yine tarih dersleri olacak ancak sizde takdir edersiniz ki sınav odaklı gençlerimiz sınavda olmayan bir dersi artık dikkate almayacaktır.
Bu yeni sistem ile nasıl bir hata yapıldığı belki kısa vadede anlaşılmayacaktır. Ancak uzun vadede tarih şuuru almayan nesillerin yaşayacağı/yaşatacağı sorunları millet olarak hep beraber göreceğiz. Yol yakınken bu vahim hatadan dönülüp;
1. YKS’de Cumartesi sabah oturumunda sosyal ve Fen grubundan da soru sorulması,
2. 2. TM alanında Tarih dersinin oluşan puana etkisi olması ya da Hukuk, Siyaset Bilimi, Kamu Yönetimi, Psikoloji gibi bölümlerin sözel alana alınması,
3. Tarih dersinin her alanda kaynaklık yapan ortak ders olacak şekilde düzenlenmesi gerekmektedir.
Unutmayalım ki; “Tarihini bilmeyen ulusların coğrafyalarını başkaları çizer!”
Saygılarımızla. Tarih ÖğretmenleriBugün Tarih Öğretmenleri Platformu imzanı bekliyor!

Tarih Öğretmenleri Platformu bu imza kampanyası için senin desteğini bekliyor: «Tarih Öğretmenleri Platformu: #Tarihimedokunma». Tarih Öğretmenleri Platformu ve imza atan diğer 278 kişiye katıl.