Veteriner teknikerlerinin maaşları arttırılsın

Veteriner teknikerlerinin maaşları arttırılsın

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 100.
100 imzaya ulaşıldığında, bu kampanyanın öne çıkarılan kampanyalarda yer alma ihtimali artar.
Tarım ve Orman Bakanlığı, İstanbul Veteriner Hekimler Odası, Veteriner Hekimleri Birliği tarafına Ozan D bu kampanyayı başlattı

Özel sektör çalışanı olan ve iş yeri sahibi olmayan veteriner teknikerlerinin çalışma koşulları oldukça ağırdır. Bununla birlikte insan onuruna yakışır çalışma saati olan 8 saatlik çalışma zaman dilimi veteriner teknikerleri için uygulanmamakta ve bu çalışma saatine riayet edilmeyip 10-12 saat çalıştırılmaktadır. Ayrıca bahsolunan veteriner teknikerlerinin bu kadar ağır şartlarda çalıştırılmasına rağmen insan onuruna yakışmayacak ücretler verilmektedir. Konu ile ilgili çalışma saatlerinin 8 saat ile sınırlandırılırıp özellikle veteriner teknikerleri için insan onuruna yakışır bir şekilde asgari bir maaş tutarının belirlenmesini ve gerekli yasal düzenlemesinin yapılmasını saygılarımla bilgilerinize sunarım.

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 100.
100 imzaya ulaşıldığında, bu kampanyanın öne çıkarılan kampanyalarda yer alma ihtimali artar.