Acıgöl'e Mermer Ocağı İstemiyoruz

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 1.500.


Türkiye'nin en önemli sulak alanlarından biri olan Acıgöl ve çevresi, vahşi mermercilik tehdidi altında! Açılacak mermer ocakları gölü besleyen su kaynaklarını, binlerce yıllık ardıç ormanlarını ve tüm göl havzasını geri döndürülemez biçimde tahrip edecek. Pek çok endemik bitki ve balık türüne, flamingo, ince gagalı martı, akça cılıbıt, tepeli pelikan, kılıçgaga, gülen sumru gibi tehlike altındaki kuş türlerine yuva olan, çevresindeki eşsiz ardıç ormanlarıyla Türkiye'nin en önemli ardıç rezervlerinden birini barındıran Acıgöl maalesef açılmasında son aşamaya gelinen mermer ocakları yüzünden yok olmanın eşiğinde! Üstelik böylesine önemli bir sulak alan için ÇED'e gerek görülmeden faaliyetlere izin verilmesi sadece Denizli ve Afyonkarahisar için değil, tüm Türkiye için vicdanları sızlatacak nitelikte bir olaydır. Son yüzyılda onlarca sulak alanını kaybeden Türkiye! Acıgöl'ün kaybına lütfen bir imza ile dur de!