Belediyelerin ölüm kampı barınaklarında ömür boyu hapse mahkum esir pitbulları kurtaralım.

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 1.000.


                         Tarım ve Orman Bakanı Sayın Bekir Pakdemirli,

Belediyelerin ÖLÜM KAMPI barınaklarında ÖMÜR BOYU HAPSE mahkum ESİR PİTBULLARI kurtaralım. Onlara özgürlük verecek olan yasa çıkıncaya kadar binlerce pitbull ve ırkdaşları can vermeye devam edecekler.

Yasada tehlikeli ırk olarak tanımlanan ve özellikle yaygın olarak PİTBULL cinsi köpekler olarak bilinen köpekler, yanlış ve hayatın olağan akışına aykırı uygulamalar ile bakanlık tarafından el konmakta ve belediyelerin bakımevlerinde metrelik dar hücrelerde zulüm ve işkenceye maruz kalmaktadırlar.

Gündemde olan yasa tasarısı kanunlaşıncaya kadar, belediyelerin ölüm kampı bakımevlerine getirilen “el konan pitbullar” kendileri acı çekerken, zaten yetersiz olan belediye bakımevlerindeki çalışmaları da aksatmaktadırlar. Bu bakımevleri sokak hayvanlarına dahi yetmezken, ayrı bölmelere konmaları gereken pitbullar nedeni ile yer sıkıntısı büyümektedir. Bunun yanında küçücük bölmelere konan bu hayvanlar tam bir işkenceli esir hayatı yaşamaktadırlar.

Öncelikle el konan pitbullar, genellikle aile yanında yaşayan, kedi kadar uysal olan pitbullardır. Bu köpekleri beslemek yasak olduğu için, iyi niyetli pitbull sahipleri bu hayvanları kısırlaştıramamaktadırlar.

Dövüş veya üretim için kullanılan pitbullar sahiplerinden çekinildiği veya karanlık dehliz benzeri yerlerde saklandığı için, el koymak çoğu kez mümkün olamamaktadır. Ruhsatsız üretim çiftliklerinde, evlerde merdiven altı olarak pitbullar yoğun olarak üretilmektedir. Ayrıca internet ortamında da serbestçe üretilip satılmakta, dövüş ilanları açılmakta, dövüş pitbulları sergilenip satılmakta, dövüşler üzerinden kumar oynanmaktadır. Üretimi engellemeyen devletimiz, bu hayvanlar dünyaya gelip birilerine para kazandırdıktan sonra öldürülmektedir. Her türlü üretimin ciddi biçimde kontrol altına alınması, internet ortamı için ayrı bir bilişim ekibi oluşturulup emniyet ile birlikte çalışması sağlanmalıdır.

Birçok ülkede, belli başlı köpek ırklarını yasaklamanın sorunu çözmediği görülmüş, ırkları yasaklamaktan ziyade sahiplerininin sorumluluklarının arttırılması yoluna gidilmiştir. 

Dolayısı ile "Yasaklı Irk" sahiplerinin sorumluluklarının arttırılması gerekmektedir.  Bu kişiler o ırka özel hazırlanmış sertifika programına katılıp sertifika almalı, onlar için güvenli yaşam alanları oluşturmalı, dışarda tasma ve ağızlık kullanmalıdır.  Ayrıca belli aralıklarla mizaç testinden geçirilip sertifikaları yenilenirse "yasaklanmış ırklar" da cemiyet içerisinde sağlık ve huzurla yaşamlarını idame ettirebilirler.

Bu tespitler ışığında, kanun tasarısı toplantısında da katılımcılar adına olan talebimizin tekrar değerlendirmeye alınmasını bekliyoruz.

1. Tehlikeli ırk kavramını kaldıran tasarı kanunlaşıncaya kadar, geçici çözüm olarak bakanlığınızın bir GENELGE yayınlamasını, “Barınaklardaki pitbulllar ‘kısırlaştırılıp yerel hayvan koruma görevlileri, STK lar ve güvenilir ailelere kayyum olarak koruma altına alınmaları için verilsin, evlerdeki pitullar da kısırlaştırılıp belediyelere kaydedilip, sahiplerinde kayyum olarak bırakılsınlar” hususlarının bu genelgede yer almasını talep ediyoruz.

2. Bunun yanında şu anda serbest olarak devlet kurumlarının ve toplumun gözü önünde dövüş ve üretim için kullanılan, satılan pitbull ve benzeri hayvanlar için de, ayrı bir aktif denetim ekibi kurularak, kolluk kuvvetleri ile emniyetin bilişim departmanları ile müşterek çalışmalar yapılarak ÜRETİM, SATIŞ ve KUMAR KARŞILIĞI dövüşünde kontrol altına alınmasını talep ediyoruz.

3. Yasada yer alan el koyma ve idari para cezasının, sadece “pitbulunu kısırlaştırmayan ve belediyeye kaydettirmeyen” hayvan sahiplerine uygulanmasını talep ediyoruz.

4. Halihazırda yasaklı ırk sahibi olan ve olacak kişilerin o ırka özel hazırlanmış sertifika programına katılıp sertifika almalarının, onlar için güvenli yaşam alanları oluşturmalarının, dışarıda tasma ve ağızlık kullanmalarının sağlanmasını ve belli aralıklarla mizaç testinden geçirilip sertifika yenilemelerinin sağlanmasını talep ediyoruz.

Belediye bakımevlerinde yavaş ve ızdıraplı ölümlere mahkum olan, çoğu da uysal hayvanlardan oluşan pitbullar için böyle bir genelge ile, kısırlaştırma ve izin birlikte olduğu için, ÜREMEYİ de kontrol altına alınmış olunacaktır.

Talebimiz, bu hususları içeren bir genelgenin yayınlanmasıdır.

Müracaatımıza 4982 ve 3071 sayılı yasalar gereği bilgi ve cevap verilmesini emir ve müsaadelerinize saygılarımla arz ederim.

Talebimize katılan STKlar isim sırasına göre eklenecektir.

Seda Arığ

Bağımsız Hayvan Hakları Topluluğu (İstanbul)

Dayanışma Hayvan Hakları Federasyonu (İstanbul)

Çanakkale Hayvan Hakları Dayanışma (Çanakkale)

Dohayko Doğayı Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneği (Adana)

Göktürk Hayvanseverler Derneği (İstanbul)

Haykonfed Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu (İstanbul)

Haykonfed Anadolu Hayvan Hakları Federasyonu (Ankara)

Haykonfed AHH - Antalya Hayvan Hakları (Antalya)

Huysuz İhtiyar Hayvan ve Çevre Aktivistleri Derneği (İstanbul)

Kihayko Kimsesiz Hayvanları ve Doğayı Koruma Derneği (Adana)

Pader Sokaktaki Patili Canları Yaşatma Derneği (Niğde)